Bus timetables

On this page you will find timetables for local bus services operating in Gwynedd.

To facilitate your journey here is an information leaflet and a map of Gwynedd's bus network.

If you are not satisfied with the bus service you received you should contact the bus company that provided the service.

 

Local bus service timetables
1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog
1F/1M Penygroes - Carmel - Cesarea - Caernarfon
1N/1C Caernarfon - Penygroes - Nantlle - Talysarn
1/1A/9/9A Caernarfon - Porthmadog
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Barmouth (Sundays only)
3 Pwllheli - Criccieth - Porthmadog
5A Bangor - Caernarfon - Nantlle
5B Bangor - Bethel - Caernarfon
5/X5/5C/5S Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
6/6A Mynydd Llandygai - Bethesda - Bangor
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog
9 Bangor - Conwy - Llandudno Junction (Sundays only)
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A PWLLHELI CLIPA - Morfa Garreg - Talcymerau - Marina
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
28/X29 Machynlleth - Tywyn - Dolgellau (Sundays only)
29 TYWYN CLIPA - Sandilands - Promenade
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Hospital Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35/X1 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38 Dolgellau - Barmouth - Harlech - Oakeley Arms
46 Llangefni - Parc Menai - Caernarfon
53/56/58 Bangor to Anglesey
66/66A/67/67A/X67 Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 GLAN-YR-AFON CLIPA - on demand Service
69/70 BALA CLIPA - on demand Service
72/72A/73 Bangor - Glasinfryn - Pentir - Y Wern - Bethel
72/72A/73 Bangor - Glasinfryn - Pentir - Y Wern - Bethel from 01-04-2015 amended
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
78/78A Bangor - Maesgeirchen
79 Bangor - Ysbyty Gwynedd - Parc Menai
82/83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88/89 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
91 Caernarfon - Dinas Dinlle - Caernarfon Airport
92 CAERNARFON CLIPA - Maes Barcer - Victoria Doc - Cae Gwyn
93 CAERNARFON CLIPA - Maesincla - Hendre
98 Porthmadog - Garreg
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (on demand service)
99/99H Porthmadog - Borth Y Gest - Morfa Bychan a Tremadog - Ysbyty Alltwen
A55 Caernarfon - Llandudno Junction - Llandudno
CGC2 Map of the Gwynedd bus network
CGC3 Gwynedd Bus Network Information Leaflet
S2 SNOWDON SHERPA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen-y-Pass - Llanberis
S4/87 Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert
S97 Porthmadog - Beddgelert - Pen-y-Pass
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrexham - Y Bala - Dolgellau - Barmouth
T4 CONWY VALLEY LINE - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
T5 CAMBRIAN COAST RAILWAY
X27 Machynlleth - Dolgellau
X29/X28 Aberystwyth - Machynlleth - Tywyn