Mae system ffôn Canolfan Gyswllt Cyngor Gwynedd yn cael ei huwchraddio dros y penwythnos - 7/8 Mawrth 2015.
Gall hyn olygu toriad yn y gwasanaeth ffôn allan o oriau am gyfnodau byr tra bydd y gwaith yn cael ei wneud.
I gael rhifau argyfwng uniongyrchol rhai gwasanaethau ewch i Cysylltu mewn argyfwng.
Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Close
  •  Lle dwi'n byw
  • Hamdden
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Dewch o hyd i oriau agor a gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…