Dweud eich dweud am doriadau Cyngor Gwynedd

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud am Her Gwynedd - y £7 miliwn o doriadau y bydd yn rhaid i gynghorwyr Gwynedd eu gweithredu o'r gwanwyn nesaf ymlaen.
Cwblhewch yr holiadur ar-lein cyn 30 Tachwedd 2015.

Close
  • Lle dwi'n byw
  • Hamdden
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Dewch o hyd i oriau agor a gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…


Helpwch ni i wella ein gwefan >