Gŵyl y Banc 

Bydd Siopau Gwynedd, Galw Gwynedd (y ganolfan gyswllt) a swyddfeydd y Cyngor wedi cau ddydd Llun, 31 Awst 2015.
Gallwch gysylltu â ni mewn argyfwng yn ystod y cyfnod hwn.
Mae oriau rhai gwasanaethau’n amrywio. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalennau’r gwasanaethau hynny.

Close
  • Lle dwi'n byw
  • Hamdden
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Dewch o hyd i oriau agor a gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…


Helpwch ni i wella ein gwefan >