Cysylltu â’r Ganolfan Gyswllt 01766 771000 a rhif ffôn ar gyfer cyfeirio unrhyw fater diogelu 01766 772577

Wrth i ni uwchraddio’r Ganolfan Gyswllt (dyddiad ac amser isod), gellir cysylltu â’r Cyngor drwy ffonio rhif dros dro 01286 682500

Y Ganolfan Gyswllt: (12:30 – 15:30),  Rhagfyr 3 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Close

Dweud eich dweud am doriadau Cyngor Gwynedd

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud am Her Gwynedd - y £7 miliwn o doriadau y bydd yn rhaid i gynghorwyr Gwynedd eu gweithredu o'r gwanwyn nesaf ymlaen.
Cwblhewch yr holiadur ar-lein cyn 4 Rhagfyr 2015.

Close
  • Lle dwi'n byw
  • Hamdden
  • Cynllunio
  • Adrodd problem
  • Treth Cyngor

Dewch o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff nesaf, ceisiadau cynllunio lleol, eich band treth cyngor, a nifer o wasanaethau eraill:

Dewch o hyd i oriau agor a gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Gweld ceisiadau cynllunio lleol i chi....

Gweld band treth cyngor eich tŷ....


Mwy o wasanaethau…


Helpwch ni i wella ein gwefan >