Sut mae cael cymorth?

Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, gall pawb gael mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth beth bynnag eu hamgylchiadau.


Cysylltu â ni

Os ydych chi, neu rhywun ydych chi'n gofalu amdanynt, angen cymorth i wella eich lles neu os oes gennych anghenion neu nam sy’n achosi problemau i chi o ddydd i ddydd, cysylltwch â ni. Byddwn wedyn yn asesu eich anghenion.

Bydd aelod o staff yn siarad â chi, eich teulu a’ch gofalwyr am eich anghenion er mwyn canfod beth sy'n bwysig i chi er mwyn byw bywyd iach. Bydd yr asesiad yn dangos a ydych yn gymwys i gael cymorth a pha fath o help rydych ei angen. Byddwn weithiau’n gorfod gofyn am farn gweithwyr proffesiynol eraill, ond fyddwn ni ddim yn gwneud hyn heb gael eich caniatâd.

 

Faint fydd yn rhaid i mi aros am asesiad?

Pan fo brys mawr, argyfwng neu risg difrifol o niwed, anelwn at gychwyn yr asesiad o fewn 24 awr. Os ydych yn gymwys, byddwn yn trefnu i’r gwasanaeth gychwyn yn syth.

Fel arall byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser yr asesiad.