Neuadd Buddug, Y Bala

Lleoliad

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR


Cysylltwch â ni

E-bost: 

neuadd_dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn:

Swyddfa Docynnau: 01678 520800 
Rheolwr y Neuadd: 01758 704088

Ymunwch â'n grŵp gweplyfr ni am y newyddion diweddaraf 

www.facebook.com/neuaddbuddug

 

Hydref

  • 4                           Ffilm: Baby Driver (15) - 19:15
  • 5                           NT LIVE: Hamlet - 19:00
  • 6 & 7                    Ffilm: The Emoji Movie (U) - 19:15
  • 11                         Ffilm: Tommy's Honour (PG) 19:15
  • 12                         Clwb Ffilm Bala: Young Frankenstein (PG)19:30
  • 13, 14 & 18           Ffilm: The Nut Job: Nutty By Nature (U) 19:15
  • 20 & 21                 Ffilm: Atomic Blonde (15) 19:15
  • 25                         Frân Wen : Mwgsi -19:30Digwyddiadau

 

Llogi Neuadd Buddug

Llun i Sadwrn 17:00 - 22:00

Ffi: £100.00 y noson

Am fanylion pellach neu i logi Neuadd Buddug cysylltwch â ni: 01758 704088 neu neuadd_dwyfor@gwynedd.llyw.cymru