Grantiau celfyddydol

Mae grantiau amrywiol ar gael i gefnogi gweithgarwch celfyddydol yng Ngwynedd.

1. Cronfa Celfyddydau Cymunedol

Cronfa i gefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol i gynnal gweithgareddau celfyddyd gymunedol yng Ngwynedd. Grantiau hyd at £500 ar gael.

Sicrhewch eich bod yn darllen y canllawiau cyn llunio eich cais. Cysylltwch am gyngor a gwybodaeth bellach celf@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiadau cau:

  • 30 Mawrth 
  • 30 Mehefin
  • 30 Medi
  • 30 Rhagfyr 

2. Noson allan

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol yn gweithio mewn partneriaeth â Noson Allan.

Oes canolfan gymunedol, neuadd bentref neu glwb ieuenctid gyda chi?

Hoffech chi groesawu perfformiadau proffesiynol i'ch canolfan?

Hoffech chi osgoi'r pen tost o boeni am y risg ariannol?

Ydych chi'n poeni nad allwch ei fforddio? Gallwch, mi allwch.

Gallwn gynnig cyllid, cyngor, tocynnau a gwefan gyfoes gyda manylion am y cwmnïau a'r sioeau sydd ar gael. Gallwch wneud cais i'r cynllun a reolir gan Uned Teithio Cymunedol Cyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.

Ydych chi'n berfformiwr proffesiynol, cwmni theatr neu fand a hoffai ymuno â'r cynllun? Ymwelwch â'r wefan am fwy o fanylion www.nosonallan.org.uk


Cronfeydd Grant Posib Eraill

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn darparu cefnogaeth ariannol i’r celfyddydau - ewch i www.celfcymru.org am fwy o fanylion. 


Gwybodaeth bellach

Ffoniwch 01286 679721 neu ebostiwch celf@gwynedd.llyw.cymru