Canolfannau a banciau ailgylchu

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â'r canolfannau neu'r banciau ailgylchu, cysylltwch â ni ar-lein neu 01766 771000.

Ewch i Lle dwi'n byw i ddod o hyd i'ch canolfannau ailgylchu agosaf.

Mae’n bosibl y byddwch yn cael cais i agor eich bagiau duon ac i ddidoli’r gwastraff cyn eu gwaredu yn y sgip gwastraff gweddilliol. Rydym yn annog eich bod yn didoli'r deunydd ailgylchu a’r gweddilliol cyn mynd i'r Ganolfan Ailgylchu.


Eitemau sy'n cael eu derbyn yn y canolfannau ailgylchu

Cerbydau sydd ddim yn cael defnyddio'r canolfannau ailgylchu 

Derbyn ac ymdrin ag Asbestos yng nghanolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd

 

Lleoliad ac oriau agor

Caergylchu, Caernarfon

Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD (map)

Oriau agor 
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

Canolfan Ailgylchu Y Bala

Stad Ddiwydiannol y Bala, Y Bala LL23 7NL (map)

Oriau agor
Gwener            10:00 - 16:00
Sadwrn            10:00 - 15:00
Sul                   10:00 - 15:00
Llun                  10:00 - 16:00

Canolfan Ailgylchu Bangor

Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor LL57 4YH (map)

Oriau agor
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

Canolfan Ailgylchu Blaenau Ffestiniog

Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3LU (map)

Oriau agor
Gwener            10:00 - 16:00
Sadwrn            10:00 - 15:00
Sul                   10:00 - 15:00
Llun                  10:00 - 16:00

Canolfan Ailgylchu Dolgellau

Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF (map)

Oriau agor
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

Canolfan Ailgylchu Harlech

Safle Ffridd Rasus, Harlech LL46 2UW (map)

Oriau agor
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

Canolfan Ailgylchu Pwllheli

Stad Ddiwydiannol Glan y Don, Pwllheli, LL53 6YT (map)

Oriau agor - Hydref - Mawrth
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

Canolfan Ailgylchu Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen

Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen LL51 9PJ (map)

Oriau agor
Llun - Gwener    10:00 - 16:00
Sadwrn - Sul      10:00 - 15:00

 

Banciau Ailgylchu

Mae nifer o fanciau ailgylchu wedi eu lleoli ar draws y sir. 

Ewch i wefan Recyclenow i chwilio am eich banc ailgylchu agosaf.

I adrodd am fanciau ailgylchu sydd angen eu gwagio neu'n flêr, cysylltwch â ni ar 01766 771000.