Prosiect amgylcheddol Maesgeirchen yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau

Dyddiad: 09/12/2016
maesg2

Prosiect amgylcheddol Maesgeirchen

Prosiect amgylcheddol Maesgeirchen yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau

Mae gwahanol asiantaethau a’r gymuned wedi dod at ei gilydd i greu prosiect amgylcheddol cyffrous ym Maesgeirchen, Bangor wrth greu ardal plannu hyfryd yno. Cafodd y gwely blodau ei agor yn swyddogol gan Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllïan.

 Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd a phrosiect “FastTrack” a drefnodd y prosiect, gyda chymorth Partneriaeth Maesgeirchen, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Wynne Construction, Cwmni Welsh Slate, Elfennau Gwyllt ac adeiladwr lleol Jason Unstead.

 Daeth y syniad ar gyfer y prosiect gan y Cynghorydd lleol a Chyfarwyddwr PMP Nigel Pickavance, er mwyn gwella'r ardal ac i hwyluso cyfleoedd i drigolion lleol greu cyswllt hefo’u cymuned lleol a'r amgylchedd naturiol, gan eu cynorthwyo i ennill hyder a dysgu sgiliau newydd.

Cafodd gyllid Cymunedau’n 1af Gwynedd ei ddefnyddio i gomisiynu Fast Track, i ddatblygu cwrs 8 wythnos ar gyfer 8 o drigolion lleol i gael profiad gwaith yn y sector amgylcheddol,  gwella sgiliau ac ennill cymwysterau proffesiynol , o ran Iechyd a Diogelwch a Chymorth Cyntaf.

Dywedodd y Cynghorydd Nigel Pickavance: "Mae’r prosiect yn cael effaith cadarnhaol iawn ar fywydau'r rhai sy'n ymwneud â'r prosiect a hefyd y rheiny sy'n byw yn Maesgeirchen, rydw i’n falch iawn o weld hyn."