Ffordd ar gau

Dyddiad: 29/12/2016

Mae Lôn Nant Iago, Llanbedrog wedi cau i gerbydau am resymau diogelwch.

Mae hollt wedi ymddangos yn wyneb y ffordd sy’n arwain i lawr at draeth Llanbedrog, a allai arwain at y ffordd yn gollwng dan bwysau cerbyd trwm.

Mae peirianwyr Cyngor Gwynedd felly wedi cymryd camau i gau y ffordd o fynedfa maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i lawr at y traeth. Bydd archwiliadau strwythurol manwl yn cael eu cynnal.

Mae’r ffordd yn parhau i fod yn agored i gerddwyr.