Dywedwch Dim Diolch i dwyll dros y ffôn

Dyddiad: 16/12/2016

Dywedwch Dim Diolch i dwyll dros y ffôn

Mae Tîm Safonau Masnach Cyngor Gwynedd wedi derbyn adroddiadau yn ddiweddar am alwadau ffôn amheus, a rhai aelodau’r cyhoedd yn derbyn galwadau ffôn gan rhai yn cymryd arnynt fod yn ddarparwyr ffôn gan ofyn am ddata a manylion personol. Mae Tîm Safonau Masnach Cyngor Gwynedd yn cynghori’r cyhoedd i beidio rhannu manylion banc na phersonol drwy alwadau ffôn amheus fyddai’n gallu bod yn dwyll.

Ar rai adegau, bydd twyllwyr hyd yn oed yn awgrymu eich bod yn ffonio yn ôl i wirio pwy ydyn nhw, ond beth fyddent yn wneud ydi dal ar y lein wrth rwystro’r alwad. Mae twyllwyr yn gwybod sut i gadw eich llinell ffôn ar agor wrth i chi geisio galw rhywun arall ar eich ffôn. Efallai byddech yn meddwl eich bod yn siarad gyda’ch banc eich hun, ond mewn gwirionedd, mi fyddwch yn siarad gyda’r twyllwr a oedd wedi eich ffonio yn y lle cyntaf. Os mae rhywun yn derbyn galwad o’r natur yma a wirioneddol eisiau gwirio hefo eu banc os ydi’r alwad yn un dilys mae’n hollbwysig eu bod nhw yn defnyddio ffôn gwahanol i’r un ydych wedi ei ddefnyddio i ateb yr alwad amheus - ac wrth gwrs, mae’n bwysig cofio, peidiwch â rhoi manylion personol i neb dros y ffôn.

Cofiwch, os ydych yn derbyn yr hyn yr ydych chi’n gredu sy’n alwad twyllodrus:

-      Peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol dros y ffôn

-     Peidiwch â chael eich dal mewn sgwrs dros y ffon hefo’r unigolyn

-     Dywedwch “Na dim diolch” yn gwrtais cyn rhoi’r ffon i lawr.

-     Gofynnwch i ffrindiau, cymdogion a theulu os oes gennych ddiddordeb mewn cais, er mwyn gwirio os yw’n debygol o fod yn sgâm/twyll.

Mae unrhyw un sydd â phryderon am alwadau o’r fath yn cael eu hannog i gysylltu hefo Tîm Safonau Masnach Cyngor Gwynedd er mwyn iddyn nhw ymchwilio. Mae mwy o gyngor a chymorth ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/SafonauMasnach neu gallwch ffonio tîm Safonau Masnach Gwynedd ar 01766 771000 neu ebostio: safmas@gwynedd.llyw.cymru