Darlith i drafod ymateb Cynan i'r Rhyfel Mawr

Dyddiad: 21/12/2016
Gerwyn Wiliams

Bydd yr Athro Gerwyn Wiliams yn cynnal darlith yn Amgueddfa Lloyd George ar 20 Ionawr 2017

Darlith i drafod ymateb Cynan i’r Rhyfel Mawr

Bydd darlith yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Lloyd George Llanystumdwy nos Wener, 20 Ionawr am 7:30pm yn trafod ymateb creadigol y bardd Cynan i’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 Yr Athro Gerwyn Wiliams fydd yn cynnal y ddarlith “Cynan a’r Rhyfel Mawr”. Mae’r Athro Wiliams, Pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn arbenigwr ar lenyddiaeth Gymraeg a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 Bydd ei ddarlith yn cynnwys gwybodaeth am Albert Evans Jones neu Cynan (1895-1970) un o brif feirdd Cymraeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Ac yntau wedi ei eni a’i fagu ym Mhwllheli, gwasanaethodd Cynan ym Macedonia fel aelod o’r RAMC ac yn ddiweddarach fel caplan. Bydd y ddarlith hon yn ystyried y ffordd yr ymatebodd yn greadigol i’r rhyfel a’r modd yr effeithiodd arno weddill ei fywyd.

 Mae mynediad i’r ddarlith yn £5 neu yn rhad ac am ddim i Gyfeillion yr Amgueddfa.