Gwylio Dolffiniaid 2017 – cyfle i'w gweld yn eu hamgylchedd naturiol

Dyddiad: 20/06/2017

Gwylio Dolffiniaid 2017 – cyfle i’w gweld yn eu hamgylchedd naturiol

Yn 2016 cafodd Cod Morol newydd ei lansio yng Ngwynedd. Mae'r cod rhoi canllawiau ynghylch y ffordd orau i ymddwyn o amgylch mamaliaid morol fel dolffiniaid trwyn potel , er mwyn lleihau eu heffaith ar y creaduriaid.

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

Mae’r prosiect Gwylio Dolffiniaid yn chwilio am wirfoddolwyr i wylio am ddolffiniaid gan nodi eu symudiadau a'u hymddygiad. Mae ACA Pen Llŷn a'r Sarnau yn cynnal sesiwn hyfforddi ar 29 Mehefin ar gyfer y rhai a fyddai'n hoffi cymryd rhan neu gael cyfle weld beth sydd yn mynd ymlaen. Bydd y sesiwn yn dechrau yng nghlwb golff Abersoch am 11yb gyda sesiwn awyr agored i ddilyn ar yr arfordir yn gynnar yn y prynhawn. Nid oes angen profiad blaenorol!

Os hoffech chi fynychu'r sesiwn dewch a:

-       Pecyn cinio

-       Cadair neu flanced i eistedd ar y tu allan

-       Dillad addas ar gyfer y tywydd

-       Ysbienddrych (os oes gennych rai)

 Mi fydd y sesiwn yn cael ei arwain gan Alison Hargrave, Swyddog ACA Pen Llŷn a’r Sarnau hefo Cyngor Gwynedd.  Meddai Alison: "Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am y creaduriaid rhyfeddol hyn, cyfrannu at eu cadwraeth a gobeithio eu gweld yn eu hamgylchedd naturiol."

Mae'r prosiect hwn wedi ei ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Dŵr Cymru a Thŷ’r Drindod, yn cyfrannu at ddiogelu ein hamgylchedd morol lleol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog ACA Alison Hargrave ar:
alisonpalmerhargrave@gwynedd.llyw.cymru / Facebook (Pen Llŷn a'r Sarnau) / Twitter (@ACA_PLAS_SAC)