Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol

Dyddiad: 15/05/2017
etholiadelection

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol

Ar ddydd Iau, 8 Mehefin bydd pleidleiswyr yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn pleidleisio i ethol eu Haelodau Seneddol. I allu cymryd rhan a bwrw eich pleidlais, bydd angen i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn dydd Llun, 22 Mai.

 Os oeddech eisoes wedi cofrestru ar gyfer etholiadau lleol eleni, ni fydd angen i chi ail-gofrestru. Ond os nad ydych wedi cofrestru yn barod, bydd angen i chi wneud hynny cyn y dyddiad cau.

 Gall unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio yn ei gyfeiriad presennol gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ffonio Gwasanaeth Etholiadau Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 Os na allwch bleidleisio yn bersonol ar 8 Mehefin, gallwch wneud cais am bleidlais bost neu drwy ddirprwy. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais drwy'r post ar gyfer etholiad cyffredinol y DU ydi 5pm ar ddydd Mawrth, 23 Mai. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy yn etholiad cyffredinol y DU ydi 5pm ar ddydd Mercher, 31 Mai.

 Meddai Dilwyn Williams, Swyddog Canlyniadau Gweithredol Cyngor Gwynedd:

 “Gyda’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar 22 Mai, rydym yn annog pawb sy’n byw yng Ngwynedd i gofrestru i bleidleisio erbyn hynny, er mwyn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed ddydd Iau, 8 Mehefin. Mae'r etholiad hwn yn gyfle i chi ddweud eich dweud ar bwy fydd yn cynrychioli pobl etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn San Steffan – peidiwch â cholli’r cyfle.”