£6 miliwn i wella cyflenwad dŵr Gwynedd

Dyddiad: 22/05/2017
Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Bydd rhaglen adnewyddu deg mlynedd gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Cyngor Gwynedd yn dechrau yn Deiniolen mis nesaf.

Fel rhan o’r cynllun £6 miliwn, bydd isadeiledd dŵr mewn nifer o stadau CCG ar draws y sir, sydd hefyd yn cynnwys tai preifat, yn cael eu newid am system newydd sy’n cwrdd â safonau presennol.

Mae’r stadau yn gymysgedd o eiddo CCG ac eiddo preifat ar stadau CCG.

Dywedodd Michael Evans, Swyddog Tir a Stadau CCG: “Rydym yn falch iawn o weld y gwaith yma yn dechrau, ac yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Gwynedd a Dŵr Cymru i gyflawni’r gwaith pwysig hwn.

“Bydd y gwaith yn sicrhau bod ein tenantiaid a’r trigolion preifat sy’n byw ar ein stadau, yn cael dŵr yfed o’r safon uchaf am ddegawdau.

“Ar hyn o bryd, mae’r pibellau sy’n cario’r dŵr i fewn i’r tai ar ein stadau yn gyfrifoldeb CCG a Cyngor Gwynedd. Drwy osod prif bibell ddŵr newydd yn y ffordd, bydd y cyfrifoldeb yma yn cael ei drosglwyddo i Dŵr Cymru, sy’n golygu mai nhw fydd yn gyfrifol am unrhyw waith cynnal a chadw ac mi fydd hi’n haws i unrhyw broblemau gael eu datrys yn y dyfodol.

“Dros y 10 mlynedd nesaf byddwn yn gwella’r cyflenwad dŵr ar nifer o’n stadau, ac yn blaenoriaethu pa stadau fydd yn cael y gwaith. Byddwn yn cysylltu gyda tenantiaid a pherchnogion preifat o flaen llaw os bydd angen i’r gwaith gael ei gyflawni ar eu heiddo.”

Bydd y cynllun yn dechrau ar stad Pentre Helen, Deiniolen mis nesaf gyda dros £500,000 yn cael ei fuddsoddi yn y gwaith. Disgwylir i’r gwaith gymryd tua 16 wythnos i’w gwblhau.

Mae cwmni lleol, Peirianneg Sifil Gelli Cyf o Tremadog wedi cael ei penodi i wneud y gwaith ar ran CCG a Cyngor Gwynedd. Bydd ei gwaith nhw yn cynnwys gosod pibellau newydd o’r llwybrau i fewn i’r cartrefi.

Bydd Dŵr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda CCG a Cyngor Gwynedd ac yn gyfrifol am osod y prif bibell ddŵr newydd yn y ffordd.