Cwrdd ag anghenion tai lleol yng Ngwynedd

Dyddiad: 30/01/2017
Wyddoch chi bod oddeutu 350 o dai cymdeithasol wedi dod ar gael i’w gosod mewn ardaloedd gwledig o Wynedd yn 2016?

Tai rhent cymdeithasol yw’r rhain, ac maent yn amrywio o dai ar gyfer teuluoedd i fflatiau ar gyfer pobl sengl a chyplau, yn ogystal â darpariaeth ar gyfer pobl hŷn. Mae’r tai cymdeithasol hyn wedi eu lleoli mewn cymunedau ledled Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am dai: “Er bod yna angen cyffredinol am eiddo rhent fforddiadwy yng Ngwynedd, mae yna rai cyfleon hefyd ar gael, nid yn unig yn ein prif drefi, ond hefyd yn ardaloedd gwledig y sir. Mae’n braf gwybod bod yna eiddo fforddiadwy o safon yn dod yn wag i’w gosod yn ddyddiol yng Ngwynedd.

“A ninnau newydd nodi Wythnos Tai Gwledig cenedlaethol, buaswn yn annog pobl sydd â chysylltiad â Gwynedd ac sydd yn chwilio am eiddo rhent fforddiadwy yn y sir i gysylltu gyda thîm Opsiynau Tai Gwynedd i gofrestru eu diddordeb.”

Mae tîm Opsiynau Tai Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru. Daw dros 600 eiddo cymdeithasol yn wag i’w gosod yn flynyddol yng Ngwynedd.

Gellir cysylltu gyda’r tîm Opsiynau Tai Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru ac mae gwybodaeth hefyd ar gael safle we’r Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/taicymdeithasol