Safle Bws Dolgellau

Byddwn yn ymgynghori gyda'r cyhoedd i drafod gwahanol opsiynau ar gyfer lleoliad safle bws yn Nolgellau.

Rydym wedi adnabod 5 safle addas i leoli'r safle bws newydd.
Hoffwn i chi fynegi eich barn am y lleoliad gorau.

Mynegwch eich barn ar-lein


Mi fydd yna hefyd gyfle i chi fynegi eich barn wyneb yn wyneb yn ein sesiynau 'taro mewn' yn

Llyfrgell Rydd, Dolgellau

  • Dydd Mercher, 25 Hydref 2017, 13:00 - 19:00
  • Dydd Iau, 26 Hydref 2017, 13:00 - 18:00 

Dyddiad cau yr ymgynghoriad ar-lein fydd 22 Tachwedd 2017.