Map o'r wefan  |   Hygyrchedd  |   Cymorth
Cyngor Gwynedd Council
   
Cartref Cysylltu â ni Gwnewch o ar-lein A-Y o wasanaethau Adrannau Mapiau Fy Nghyfrif English
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio
 

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio

Cartref > Dilyn a Darganfod > Chwilio am Gais Cynllunio

Chwiliwch am geisiadau cynllunio yng Ngwynedd o'r 1af o Ebrill 1996 ymlaen. I weld ceisiadau cynllunio cyn y dyddiad hwn ffoniwch 01766 771 000. Mae'r wybodaeth yn cael ei diweddaru pob dydd am 01:00

Chwilio Cyffredinol Nodwch gyfeirnod y cais cynllunio (naill ai yn llawn neu yn rhannol) e.e. C05A/0001/11/HY. Os nad ydych yn rhoi y cyfeirnod yn llawn, rhowch * yn lle y darn nad ydych yn ei wybod e.e. Os yn chwilio am gyfeirnod sy'n dechrau 02 rhowch 02*.

Nodwch leoliad/disgrifiad gan ddefnyddio dyfynodau ar gyfer lleoliad gyda mwy nag un gair e.e. "Borth y Gest"
Chwilio Dyddiad Dyddiad Cofrestrwyd: (dd/mm/bbbb)

Calendar Calendar

Dyddiad Penderfynwyd: (dd/mm/bbbb)

Calendar Calendar

Dyddiad Cyflwyno Apêl: (dd/mm/bbbb)

Calendar Calendar

Dyddiad Dyfarniad Apêl: (dd/mm/bbbb)

Calendar Calendar
 
Mae’r wybodaeth yn cael ei diweddaru bob dydd am 01:00

Ymwrthodiad Gwasanaeth Cynllunio - Rhybudd Pwysig | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2011
Sgipio i [ brig y dudalen ]