Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 

Llwybr Pererin Gogledd Cymru

Mae Llwybr Pererin Gogledd Cymru sy’n ymestyn 240km ar draws yr ardal wedi ei lansio yn swyddogol yn ddiweddar ym Mhorth y Swnt, Aberdaron.


 

Cyngor Gwynedd yn lleihau ôl-troed carbon

Mae Cyngor Gwynedd unwaith eto wedi dangos ymroddiad i’r amgylchedd drwy leihau allyriadau carbon y Cyngor 25% yn ystod y flwyddyn diwethaf, gan wneud arbediad blynyddol gwerth £600,000 mewn biliau ynni.


 

Gweithgareddau’r haf yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Dewch draw i Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn ystod gwyliau’r haf i ddysgu, creu a chwarae. Mi fydd llawer o weithgaredd yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.


 

Ymgynghoriad rhaglen datblygu gweldig Gwynedd 2014-2020

Cyfle i pawb sydd â diddordeb yn nyfodol cefn gwlad Gwynedd i leisio eu barn. Sut rydych yn teimlo am fyw yn yr ardal? Beth fyddai’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i wella eich cymuned a’ch economi leol?


 

Cyngor Gwynedd yn helpu pobl i ailgylchu mwy

Bydd pobl sy’n byw yn Nwyfor yn derbyn cart pwrpasol dros yr wythnosau nesaf fydd yn eu helpu i ddidoli eu gwastraff ar gyfer ei ailgylchu.


 
Diweddarwyd: 24/07/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]