Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 

Newidiadau i gasgliadau gwastraff Dwyfor

Bydd trefniadau casglu gwastraff newydd yn cael eu cyflwyno yn ardal Dwyfor o 20 Hydref 2014 ymlaen.


 
Cyfarfod

Her Gwynedd - Cyfle i ddweud eich dweud

Ymunwch â thrafodaeth Her Gwynedd a rhowch eich barn ar y gwasanaethau lleol a’r blaenoriaethau sy’n bwysig i chi, eich teulu, a’ch cymuned.


 

Holi barn busnesau Bangor a Chaernarfon

Bydd busnesau canol dinas Bangor a chanol tref Caernarfon yn cael cyfle i rannu eu hamcanion a blaenoriaethau ar gyfer gwella eu hardal fasnachol yn ystod cyfnod ymgynghori ar gyfer prosiect Ardal Gwella Busnes.


 

Newyddion Gwynedd

Cyfle i ddarllen y rhifyn diweddaraf o Newyddion Gwynedd


 

Eryri Mynyddoedd a Môr 2015 – cyfleodd marchnata

Mae busnesau sy’n cynnig llety i dwristiaid fydd yn ymweld â Gwynedd yn 2015 yn cael eu hannog i hysbysebu ym mhrif declynnau marchnata’r ardal – llyfryn a gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr.


 
Diweddarwyd: 25/10/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]