Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 
Bws S97 Express Motors

Tocyn Teithio 16+

Gall myfyrwyr addysg bellach mewn ysgol neu goleg wneud cais i adnewyddu eu Tocyn Teithio 16+ ar gyfer tymor yr hydref 2014.


 

Helfa Gelf 2014 Gwynedd

Mae digwyddiad stiwdios agored mwyaf Cymru yn dechrau ar ddydd Gwener, 6 Medi. Bydd 184 o stiwdios ac orielau dros dro yn agor eu drysau i groesawu ymwelwyr.


 

Gŵyl Arfordir Llŷn

Mae’r bumed Gŵyl Arfordir Llŷn yn dirwyn i ben am flwyddyn arall gyda sawl digwyddiad diddorol yn ystod mis Medi


 

GwyriAD Biogen ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ynni Gwyrdd Cymru

Mae gwaith treuliad anaerobig GwyriAD Biogen ger Caernarfon wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prosiect Ynni Adnewyddol Rhagorol yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd Cymru.


 

Defnyddio technoleg GPS i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon

Mae Cyngor Gwynedd wedi cychwyn defnyddio system tracio GPS newydd a gafodd ei datblygu gan Taclo Tipio Cymru i helpu dal pobl sy’n taflu sbwriel yn anghyfreithlon.


 
Diweddarwyd: 15/09/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]