Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 

Parcio am ddim dros y Nadolig

Fel rhan o ymgyrch blynyddol y Cyngor i ddenu trigolion i strydoedd fawr Gwynedd a chefnogi’r economi leol, bydd siopwyr yn gallu parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r Cyngor o 13 hyd 27 Rhagfyr 2014.


 
Cyfarfod

Her Gwynedd - Cyfle i ddweud eich dweud

Ymunwch â thrafodaeth Her Gwynedd a rhowch eich barn ar y gwasanaethau lleol a’r blaenoriaethau sy’n bwysig i chi, eich teulu, a’ch cymuned.


 

Dewch i drafod materion pobl hŷn

Cynhelir cynhadledd flynyddol Cyngor Pobl Hŷn Gwynedd ddydd Gwener, 5 Rhagfyr 2014 yn Y Ganolfan Porthmadog.


 

Lansio Lori Ni

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd wedi lansio gwasanaeth llyfrgell deithiol i blant - Lori Ni - ar ei newydd wedd.


 

Gwaith dymchwel yr hen Bont Briwet yn cychwyn

Gyda’r holl wasanaethau presennol bellach wedi eu symud oddi ar yr hen Bont Briwet, mae gwaith wedi cychwyn yr wythnos yma ar ddymchwel yr hen strwythur 150 mlynedd oed.


 
Diweddarwyd: 29/11/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]