Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 

Canlyniadau TGAU Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn llongyfarch disgyblion y sir ar eu canlyniadau TGAU ardderchog, ac yn diolch i’r athrawon am eu gwaith caled a chyson trwy gydol y flwyddyn.


 

Pont Briwet

Mae rhan 1 o brosiect Pont Briwet wedi gorffen, a bydd trenau teithwyr yn dechrau rhedeg o ddydd Llun 1 Medi ymlaen.


 
Bws S97 Express Motors

Tocyn Teithio 16+

Gall myfyrwyr addysg bellach mewn ysgol neu goleg wneud cais i adnewyddu eu Tocyn Teithio 16+ ar gyfer tymor yr hydref 2014.


 

Gwyliau a digwyddiadau’n hwb i economi Gwynedd

Mae’r amrywiaeth helaeth o wyliau a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yng Ngwynedd yr haf yma.


 
twristiaeth

Twristiaeth yng Ngwynedd - fideo newydd

Mae fideo wedi ei datblygu er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd ymysg trigolion yr ardal. Mae’r fideo i’w gweld yma.


 
Diweddarwyd: 21/08/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]