Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 
Logo Tim Cymru Gemau'r Gymanwlad 2014

Cyhoeddi enwau mawr fel Cludwyr y Baton â dim ond mis i fynd cyn i Daith Cyfnewid Baton y Frenhines gyrraedd Cymru

Dim ond mis sydd ar ôl bellach cyn rhan Cymru o Daith Cyfnewid Baton y Frenhines. Mae penaethiaid Gemau’r Gymanwlad Cymru yn annog y cyhoedd i gefnogi Tîm Cymru trwy ddod allan i’w groesawu.


 

Amgueddfa Lloyd George yn ail-agor i’r cyhoedd

Bydd Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy yn ail-agor am y tymor ddydd Llun, 28 Ebrill.


 

Cyfle i ddysgu mwy am ddatblygiad tai gofal ychwanegol Bangor

Bydd cyfres o sesiynau galw-heibio yn cael eu cynnal ym Mangor a Dyffryn Ogwen dros yr wythnosau nesaf er mwyn rhannu gwybodaeth am ddatblygiad tai gofal ychwanegol sy’n cael ei adeiladu yng Nghae Garnedd, Penrhosgarnedd.


 

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.


 
Bws S97 Express Motors

Tocyn Teithio 16+

Gall myfyrwyr addysg bellach mewn ysgol neu goleg wneud cais i adnewyddu eu Tocyn Teithio 16+ ar gyfer tymor yr haf.


 
Diweddarwyd: 25/04/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]