Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish

Cysylltau llywodraeth

 
 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol
 
Gwasanaethau:  A |   B |   C |   Ch |   D |   Dd |   E |   F |   Ff |   G |   Ng |   H |   I |   J |   L |   Ll |   M |   N |   O |   P |   Ph |   R |   Rh |   S |   T |   Th |   U |   W |   Y
Facebook Twitter YouTube  

Y Diweddaraf...

 

Newyddion Gwynedd

Cyfle i ddarllen y rhifyn diweddaraf o Newyddion Gwynedd


 
Cyfarfod

Her Gwynedd - Cyfle i ddweud eich dweud

Ymunwch â thrafodaeth Her Gwynedd a rhowch eich barn ar y gwasanaethau lleol a’r blaenoriaethau sy’n bwysig i chi, eich teulu, a’ch cymuned.


 
Byw'n iach

Ymgyrch STOPTOBER!

Ymunwch â ni ar gyfer ymgyrch STOPTOBER yn ystod mis Hydref. Mae ymgyrch genedlaethol i annog 8 miliwn o ysmygwyr Prydain i roi’r gorau iddi am fis wedi cael ei lansio.


 

GwyriAD Biogen ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ynni Gwyrdd Cymru

Mae gwaith treuliad anaerobig GwyriAD Biogen ger Caernarfon wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prosiect Ynni Adnewyddol Rhagorol yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd Cymru.


 

Gŵyl Arfordir Llŷn

Mae’r bumed Gŵyl Arfordir Llŷn yn dirwyn i ben am flwyddyn arall gyda sawl digwyddiad diddorol yn ystod mis Medi


 
Diweddarwyd: 22/09/2014
 

Tudalennau poblogaidd

Gwnewch o ar-lein

Cysylltu â ni

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]