Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Y diweddaraf am Awel y Coleg

Mae gwaith ar ddatblygiad cyffrous i godi tai gofal ychwanegol ar gyfer pobl hŷn yn y Bala yn cymryd siâp ac mae cyfle pellach i bobl gael gwybodaeth am y cynllun.

Cynhelir sesiwn galw heibio i drafod cynllun Awel y Coleg yn swyddfa Cymdeithas Tai Clwyd, Gweithdai Penllyn yn Y Bala, ddydd Mawrth, 20 Mawrth, rhwng 2 a 4pm.

Bydd yn gyfle i bobl leol, yn enwedig y rhai hynny  sydd â diddordeb mewn cymryd fflat yn y datblygiad a’u teuluoedd, i gael gwybod am y gwasanaethau a’r gofal fydd ar gael yn Awel y Coleg.

Y gobaith yw y bydd y gwaith o godi’r datblygiad wedi ei gwblhau erbyn yr hydref eleni a bydd y tenantiaid cyntaf yn gallu symud i’w haelwydydd newydd. Ond i’r rhai sy'n methu disgwyl tan hynny, bydd cyfle i gael golwg ar fflat arddangos yn ystod diwrnod gwybodaeth a gynhelir yn wythnos olaf mis Ebrill. Bydd gwybodaeth fanwl ynglŷn â chostau gofal a byw ar gael erbyn hynny hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Wyn Williams, Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n falch iawn fod y gwaith yn dod yn ei flaen cystal yn Awel y Coleg a bod cymaint o bobl wedi dangos diddordeb mewn symud yno i fyw.

“Mae’n bwysig i ni gofio nad adeilad yn unig fydd yno, ond cartrefi clud ar gyfer pobl leol a chymuned glos ble bydd cyfle i drigolion fwynhau bywyd. Mae’r math yma o lety yn galluogi pobl i barhau i fyw yn annibynnol wrth heneiddio.

“Mae Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Clwyd yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i sicrhau fod yr holl bethau fydd yn creu awyrgylch braf ac yn gwneud Awel y Coleg  yn lle da i fyw yn eu lle mewn da bryd.

“Er enghraifft, mae’r broses o benodi rheolwr ar gyfer y cartref yn mynd yn ei flaen gyda nifer o geisiadau wedi dod i law. Rydym hefyd wrthi’n dewis cyflenwr bwyd ar gyfer Awel y Coleg.”

Mae un wraig leol yn awyddus i symud i Awel y Coleg. Meddai Milicent Rowlands, sy’n byw yn Y Bala: “Rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld y cynllun tai gofal ychwanegol wedi’i gwblhau, ac yn mawr obeithio bydd fy nghais am lety yno yn llwyddiannus.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: “Byddwn yn annog unrhyw un sydd eisiau mwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei gynnig yn Awel y Coleg, naill ai iddynt eu hunain neu i aelod o’r teulu, i ddod i’r sesiwn galw heibio. Mae croeso cynnes i bawb.”

Am fwy o wybodaeth am gynllun Awel y Coleg cysylltwch â Chymdeithas Tai Clwyd ar 0345 230 3150. A fwy o wybodaeth am wasanaethau a chefnogaeth i bobl wrth heneiddio cysylltwch â Chyngor Gwynedd ar 01286 679549 neu gcgc@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 08/03/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]