Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Chwefror
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Chwefror |
 

Awydd dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol?

Ymweliad Aelodau Fforwm Mynediad Lleol Arfon-Dwyfor a llwybrau yn ardal Criccieth
Ymweliad Aelodau Fforwm Mynediad Lleol Arfon-Dwyfor a llwybrau yn ardal Criccieth

Oes gennych chi ddiddordeb yng nghefn gwlad Gwynedd ac yn mwynhau'r rhwydwaith trwy’r sir o lwybrau a llecynnau agored? Os oes, mae’n bosib y byddech am ystyried dod yn aelod o Fforwm Mynediad Lleol Arfon-Dwyfor.

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a chyrff eraill perthnasol o ran gwella llwybrau a mynediad cyhoeddus i diroedd a dyfroedd yn y sir gyda’r nod o hyrwyddo gweithgareddau awyr-agored.

Yn unol â rheoliadau cenedlaethol, mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn ail-apwyntio aelodau o’r Fforwm Mynediad Lleol, ar gyfer yr ardaloedd hynny o Arfon a Dwyfor nad ydynt o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae’n bwysig fod aelodau yn mynychu pob cyfarfod - mae disgwyl i’r fforwm gynnwys rhwng 12 ac 20 aelod.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Fforwm Mynediad lleol yn chwarae rhan bwysig iawn wrth weithio gyda’r Cyngor a’i bartneriaid i wella mynediad i gefn gwlad trwy’r sir. Mae aelodau’r Fforwm yn gweithio’n agos gyda’r tîm Hawliau Tramwy ac eraill i wella mynediad cefn gwlad a byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb dod yn aelod i gyflwyno cais erbyn 24 Chwefror.”

I drafod dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol neu am ffurflen gais, cysylltwch â Rheolwr Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd, David Coleman ar 01341 424473 neu e-bostio: llwybrau@gwynedd.gov.uk - y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Gwener, 24 Chwefror 2012.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/02/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]