Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Chwefror
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Chwefror |
 

Awydd dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol?

Aelodau’r fforwm yn ymweld llwybrau yn ardal Rhiw, Pen Llyn
Aelodau’r fforwm yn ymweld llwybrau yn ardal Rhiw, Pen Llyn

Oes gennych chi ddiddordeb yng nghefn gwlad Gwynedd ac yn mwynhau'r rhwydwaith trwy’r sir o lwybrau a llecynnau agored? Os oes, mae’n bosib y byddech am ystyried dod yn aelod o Fforwm Mynediad Lleol Arfon-Dwyfor.

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a chyrff eraill perthnasol o ran gwella llwybrau a mynediad cyhoeddus i diroedd a dyfroedd yn y sir gyda’r nod o hyrwyddo gweithgareddau awyr-agored.

Yn unol â rheoliadau cenedlaethol, mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn ail-apwyntio aelodau o’r Fforwm Mynediad Lleol, ar gyfer yr ardaloedd hynny o Arfon a Dwyfor nad ydynt o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae’n bwysig fod aelodau yn mynychu pob cyfarfod - mae disgwyl i’r fforwm gynnwys rhwng 12 ac 20 aelod.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Fforwm Mynediad lleol yn chwarae rhan bwysig iawn wrth weithio gyda’r Cyngor a’i bartneriaid i wella mynediad i gefn gwlad trwy’r sir. Mae aelodau’r Fforwm yn gweithio’n agos gyda’r tîm Hawliau Tramwy ac eraill i wella mynediad cefn gwlad a byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb dod yn aelod i gyflwyno cais erbyn 24 Chwefror.”

I drafod dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol neu am ffurflen gais, cysylltwch â Rheolwr Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd, David Coleman ar 01341 424473 neu e-bostio: llwybrau@gwynedd.gov.uk - y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Gwener, 24 Chwefror 2012.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/02/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]