Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cydweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn

Am y tro, mae Cyngor Gwynedd wedi gohirio cymryd rhan mewn astudiaeth sgopio a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2010 i ddarganfod cyfleon cydweithio ar raddfa fawr rhwng cynghorau Gwynedd a Môn.

Cyn hyn, roedd Cyngor Gwynedd wedi cytuno i gais y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol i gymryd rhan mewn astudiaeth a fyddai’n edrych i ddarganfod cyfleon cydweithio ar raddfa fawr rhwng y ddau gyngor.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Harry Thomas:

“Ers i Gyngor Gwynedd gytuno i gais y Gweinidog yn Rhagfyr 2010, mae’r sefyllfa wleidyddol yng Nghyngor Ynys Môn wedi newid a bellach mae ansicrwydd parthed dyfodol arweinyddiaeth wleidyddol y Cyngor. Mae’r Gweinidog wedi ymateb drwy ofyn i Archwilydd Cyffredinol Cymru ail archwilio Cyngor Ynys Môn ar frys cyn iddo benderfynu ar ymyrraeth bellach.  

“Nid yw hinsawdd o ansefydlogrwydd ac ansicrwydd o’r fath yn sail i gydweithio effeithiol, lwyddiannus ar raddfa fawr. O ganlyniad mae Cyngor Gwynedd wedi gorfod ail-ystyried y sefyllfa. 

“Er y datblygiadau hyn, bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i weithio gydag Ynys Môn i archwilio cyfleon cydweithio ar lefel lai, cyn belled a bo’r buddion yn gorbwyso’r risgiau.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 04/03/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]