Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio > Y broses gynllunio
 

Apeliadau

Dim ond yr ymgeisydd sydd â'r hawl i apelio yn erbyn penderfyniad ar gais cynllunio.

Dyma'r sefyllfaoedd lle gellir apelio:


Apelio yn erbyn amod 
Mae'n bosib y bydd amodau ynghlwm â'r caniatâd cynllunio nad ydych yn cyd-weld â nhw. Os ydych am apelio bydd angen i chi wneud hynny drwy'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd).

Apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod caniatâd cynllunio 
Os yw eich cais wedi ei wrthod ac nad ydych yn cyd-weld â'r rhesymau dros ei wrthod, gallwch gyflwyno apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd):

Apelio yn erbyn diffyg penderfyniad
Os nad ydych wedi derbyn penderfyniad ysgrifenedig ynglŷn â'ch cais cynllunio o fewn 8 wythnos, ac nad ydych wedi cytuno yn ysgrifenedig i ymestyn y cyfnod penderfynu, gallwch gyflwyno apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd):

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy'n ymdrin ag apeliadau ond mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori gydag unigolion a chyrff perthnasol eraill ar ran yr Arolygiaeth yn unol â'r trefniadau apêl. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

 

Gwybodaeth am apeliadau
Mae gwybodaeth am apeliadau, sydd wedi eu cyflwyno i'r Arolygiaeth Gynllunio, yn erbyn penderfyniadau sydd wedi eu gwneud gan Gyngor Gwynedd ar gael ar wefan y Porth Cynllunio - Chwilio am apêl.Yn ôl i'r rhestr lawn o'r camau yn y broses gynllunio 
Yn ôl i'r cam cynt yn y broses gynllunio Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/12/2013
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]