Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio > Y broses gynllunio
 

Ffioedd cynllunio / sut mae talu

Gyda rhai mathau o geisiadau cynllunio bydd ffi yn daladwy. 

Mae'n rhaid talu’r ffi ar yr un diwrnod ac y mae'r cais yn cael ei gyflwyno. 


Faint fydd y cais yn ei gostio?
Bydd pris cyflwyno cais yn amrywio yn ddibynnol ar y datblygiad. Er mwyn cyfrifo cost y cais, ewch i wefan y Porth Cynllunio, a rhoi manylion y cais i mewn:

Gallwch hefyd weld y ffioedd ar gyfer cyflwyno cais cynllunio drwy agor yr atodiad ar waelod y dudalen hon.Sut mae talu?

 • Ar-lein - drwy'r Porth Cynllunio: os byddwch yn dewis cyflwyno eich cais ar-lein gallwch dalu'r ffi ar yr un pryd drwy wefan y Porth Cynllunio  
 • Dros y ffôn: drwy ffonio 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd. Byddwch angen cadarnhau:
  Eich enw a manylion cyswllt / enw eich asiant (os yn berthnasol) / lleoliad y datblygiad / disgrifiad o'r datblygiad / y ffi sy'n daladwy
 • Drwy'r post: drwy anfon siec gyda'ch cais yn daladwy i Cyngor Gwynedd i:
  Gwasanaeth Cynllunio,  Swyddfa’r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd LL53 5AA
 • Wyneb yn wyneb: gallwch dalu'r ffi cynllunio gyda siec ynghlwm wrth eich cais yn
  Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli
  Byddwch angen gwybod y ffi sy'n daladwy o flaen llaw.

Dalier sylw: Nid ydym yn argymell eich bod yn talu gydag arian parod. Os ydych am dalu gydag arian parod, bydd rhaid i chi fynd i Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, a gofyn am weld swyddog o'r Gwasanaeth Cynllunio. 

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y canllaw Sut i dalu am gais cynllunio  Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth neu am arweiniad pellach ynglŷn â chost cyflwyno eich cais cynllunio, cysylltwch â ni:

 • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
  Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
 • Ffôn: 01766 771000

Atodiadau

Ffioedd Cynllunio 2011-12pdf (pdf, 66k)
 
 
Sut i dalu ffi am gais cynlluniopdf (pdf, 18k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/07/2011
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]