Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Swyddi a Gyrfaoedd
 

Swyddi dysgu gwag

Dyma'r swyddi dysgu yn ysgolion Gwynedd sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:

  

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser
Lleoliad: Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd
Cyflog: £3,773-£4,039
Dyddiad Cau: Dydd Iau, 25 Medi 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Dros Dro
Lleoliad: Ysgol Bro Lleu, Penygroes
Cyflog: £22,023-£37,496
Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 30 Medi 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Cymorthyddion Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 Rhan Amser Dros Dro
Lleoliad: Ysgol Cae Top, Bangor
Cyflog: Gweler Atodiad
Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 30 Medi 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 Dros Dro
Lleoliad: Ysgol Tregarth
Cyflog: £22,023-£37,496
Dyddiad Cau: Dydd Iau, 2 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Athro/Athrawes Cymraeg Dros Dro
Lleoliad: Ysgol Glan y Môr, Pwllheli
Cyflog: £22,023-£37,496
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 3 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser
Lleoliad: Ysgol Bontnewydd
Cyflog: £9,434-£10,097
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 3 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser
Lleoliad: Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth
Cyflog: £3,773-£4,039
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 3 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Swyddog Cefnogol Rhan Amser
Lleoliad: Ysgol Dinas Mawddwy
Cyflog: Gweler Atodiad
Dyddiad Cau: Dydd Llun, 6 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Dirprwy Bennaeth
Lleoliad: Ysgol O.M. Edwards
Cyflog: £39,173-£43,232
Dyddiad Cau: Dydd Iau, 9 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser Dros Dro
Lleoliad: Ysgol Pentreuchaf
Cyflog: £9,434-£10,097
Dyddiad Cau: Dydd Iau, 9 Hydref 2014
Manylion Pellach: Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gyfer gwneud cais am ffurflen gais i'w cael yn yr atodiad ar waelod y dudalen hon

 

 

 

Mae swyddi dysgu eraill i'w gweld ar safle e-teach.


Atodiadau

Ffurflen Gais Addysg Gwyneddpdf (pdf, 80k)
 
 
Ffurflen Gais: Staff Ategolpdf (pdf, 57k)
 
 
Ffurflen Gais: Cymorthyddion Cefnogaeth Dysgupdf (pdf, 56k)
 
 
Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser, Ysgol Bro Hedd Wynpdf (pdf, 137k)
 
 
Swydd: Athro/Athrawes CA2 Rhan Amser Dros Dro, Ysgol Bro Lleupdf (pdf, 143k)
 
 
Swyddi: Cymorthyddion Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 Rhan Amser, Ysgol Cae Toppdf (pdf, 332k)
 
 
Swydd: Athro/Athrawes CA2 Dros Dro, Ysgol Tregarthpdf (pdf, 142k)
 
 
Swydd: Athro/Athrawes Cymraeg Dros Dro, Ysgol Glan y Môrpdf (pdf, 178k)
 
 
Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser, Ysgol Bontnewyddpdf (pdf, 73k)
 
 
Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser, Ysgol Cefn Cochpdf (pdf, 72k)
 
 
Swydd: Swyddog Cefnogol, Ysgol Dinas Mawddwypdf (pdf, 72k)
 
 
Swydd: Dirprwy Bennaeth, Ysgol O.M. Edwardspdf (pdf, 21k)
 
 
Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Rhan Amser Dros Dro, Ysgol Pentreuchafpdf (pdf, 72k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 25/09/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]