Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Cynghorwyr, Democratiaeth ac Etholiadau
 

Swyddog Monitro

Iwan G D Evans, Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol, ydy Swyddog Monitro’r Cyngor.

Mae gan y Swyddog Monitro gyfrifoldeb statudol i sicrhau fod y Cyngor yn gweithredu mewn ffordd gyfreithlon ac nad yw’n gwneud unrhyw beth allai fod yn gamweinyddu.

Os oes gennych gwyn ynglŷn ag unrhyw beth mae’r Cyngor wedi ei wneud defnyddiwch y Drefn Gwyno.

Y Swyddog Monitro sydd hefyd yn gyfrifol am weithrediad y Cod Ymddygiad Aelodau, y Pwyllgor Safonau ac am gynnal Cyfansoddiad y Cyngor.

Os oes gennych gwyn fod un o’r cynghorwyr wedi torri’r Cod Ymddygiad cysylltwch â’r Swyddog Monitro neu gallwch wneud cwyn ffurfiol i’r Ombwdsmon. 

Manylion cyswllt: 

Iwan G D Evans
Swyddog Monitro
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

01286 679015
IwanGDEvans@gwynedd.gov.uk

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 04/09/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]