Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cefn Gwlad a Mynediad > Gwarchodfeydd Natur Lleol
 

Gwarchodfeydd Natur Lleol

Lon Cob Bach
Lon Cob Bach

Mae saith Gwarchodfa Natur Leol yng Ngwynedd sydd yn ymestyn dros 1700 hectar o dir. Mae'r gwarchodfeydd wedi eu dynodi oherwydd pwysigrwydd y cynefinoedd a'r rhywogaethau naturiol sydd i'w cael yno, ac er mwyn diogelu mynediad cyhoeddus iddynt ar eich cyfer chi.

Cliciwch ar enw neu leoliad ar y map isod er mwyn gweld manylion am y gwarchodfeydd. Fel arall, cliciwch ar y tudalennau ar y chwith. 

Mae'r safleoedd hyn i gyd yn cael eu rheoli mewn partneriaeth â mudiadau eraill megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru, RSPB Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, a nifer o gynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol eraill.

Sgipio map

Gwarchodfeydd Natur
Morfa Madryn Morfa Aber Y Foryd Parc Dudley Lôn Cob Bach, Pwllheli Parc y Borth Pen y Banc Pen y Banc


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/08/2008
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]