Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Addysg a Dysgu > Amgueddfeydd > Amgueddfa Lloyd George
Prif Gategori : Addysg a Dysgu
Rhiant : Amgueddfeydd
 

Amgueddfa Lloyd George

Tu mewn i Highgate
Tu mewn i Highgate

Mae'r eitemau yn Amgueddfa Lloyd George a Highgate, cartref ei blentyndod, yn ein helpu i ddeall bywyd ac amseroedd y cyn-Brif Weinidog o 1863 - 1945. Roedd yn wladweinydd mawr - cyflwynodd y pensiwn i'r henoed; roedd yn Brif Weinidog adeg y Rhyfel Byd Cyntaf; rhoddodd y bleidlais i ferched - ond methodd â datrys y problemau yn Iwerddon.


Dod o hyd i ni / Cysylltu

Amgueddfa Lloyd George
Llanystumdwy
Cricieth
Gwynedd
LL52 0SH

Lleoliad ar y map

01766 522071

AmgueddfaLloydGeorge@gwynedd.gov.uk

Oriau agor

*Noder: mynediad olaf 4pm (3pm ym mis Hydref)

 

Prisiau mynediad

Gallwch logi Theatr Lloyd George ar gyfer hyd at 50 o bobl gyda lle i gadeiriau olwyn - cysylltwch â ni.

Beth sydd i'w weld yma?

 • arddangosfa unigryw o greiriau - casgedi a sgroliau a gyflwynwyd iddo fel rhyddfreiniau, medalau, paentiadau, lluniau, dogfennau fel Cytundeb Versailles, 'coron Lloyd George', gwisgoedd ac eitemau personol
 • ffilm am Lloyd George a phen anhygoel sy'n siarad
 • ystafell ddosbarth Fictoraidd
 • llyfrgell a phwynt mynediad i'r we
 • siop.

Mae Highgate wedi'i ddodrefnu fel yr oedd pan oedd Lloyd George yn byw yno'n blentyn rhwng 1864 a 1880. Mae desgiau gwreiddiol Lloyd George a'i frawd i'w gweld yno, ac ailgrewyd gweithdy'r crydd. Gallwch fwynhau'r ardd bwthyn Fictoraidd.

Gwasanaeth addysg

Cyfle i’r plant:

 • ddysgu am y gwladweinydd enwog
 • gwisgo dillad Fictoraidd
 • mwynhau gwers yn y dosbarth Fictoraidd
 • dysgu mwy am grefft y crydd yng ngweithdy Yncl Lloyd
 • coginio ar y tân agored
 • golchi dillad â thwb, doli bren a mangl

Darperir gwasanaeth addysg llawn a phecyn gwybodaeth i athrawon ymlaen llaw, sy’n cynnwys taflenni gwaith a gwybodaeth.

Addas ar gyfer CAau 1, 2 a 3 mewn sawl pwnc ar y cwricwlwm, a TGAU / Lefel A Hanes.

Cyfeillion yr Amgueddfa

Ymunwch â'r Cyfeillion er mwyn helpu i gadw'r cof am Lloyd George yn fyw. Rydym yn:

 • cefnogi a chynorthwyo datblygiad yr Amgueddfa a'i defnydd addysgiadol, a chefnogi datblygiadau newydd
 • trefnu a hyrwyddo darlithoedd a digwyddiadau
 • codi arian at brynu eitemau addas i'w harddangos a hybu ymchwil

Gweld copi o Raglen 2013-2014

Lawrlwytho ffurflen ymaelodi

Cadeirydd - Emrys Williams
Llywydd - Philip George
Trysorydd - Dafydd H Williams
Ysgrifennydd - Richard J Roberts

Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SH
01766 522071
Rhif elusen: 1062771


Atodiadau

Rhaglen 2013-2014pdf (pdf, 143k)
 
 
Ffurflen ymaelodipdf (pdf, 40k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/10/2014
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]