Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Diwylliant a Hamdden > Parc Glynllifon
Prif Gategori : Diwylliant a Hamdden
Cyfredol : Parc Glynllifon |
 

Parc Glynllifon


Rhaeadrau Glynllifon

Dewch am dro i erddi hanesyddol a chanolfan grefftau Parc Glynllifon i fwynhau diwrnod allan i’r teulu cyfan. 


Y gerddi a theithiau cerdded trwy'r goedwig
Ar agor yn ddyddiol rhwng 09:00 a 17:00 drwy'r flwyddyn.

Oedolion £4; Plant £1.50; Pensiynwyr £2; Teulu am y dydd £10; Teulu am y flwyddyn £25.

Digon o lefydd parcio am ddim.

Lleoliad: 
Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY.
Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli. 
Map: Lleoliad Parc Glynllifon (cyswllt allanol i Multimap)

Manylion cyswllt y Parc: (01766) 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.gov.ukSiop ac oriel Adra
Anrhegion a nwyddau Cymreig chwaethus a chyfoes.

Oriau agor yr Haf (Ebrill – Medi):
Ar agor pob dydd. 10:00 - 17:00 dydd Llun tan ddydd Sadwrn. 11:00 – 16:00 dydd Sul.

Oriau agor y Gaeaf (Hydref – Mawrth):
Ar agor bedwar diwrnod yr wythnos. 10:00 – 17:00 dydd Iau tan ddydd Sadwrn. 11:00 – 16:00 dydd Sul.

Manylion cyswllt Adra: 01286 831353
Caffi’r Gath Ddu

Amrywiaeth eang o fwydydd cartref. Mae’r caffi, yn gyffredinol, ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

 

Cŵn
Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.


Mynediad
Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

  • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn
  • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.


 

Gweithgareddau i grwpiau

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 13/10/2014
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]