Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cynlluniau amgylcheddol cadarnhaol ar draws y gogledd

Swyddogion o Gyngor Sir Ddinbych, Cyngor Conwy, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn
Swyddogion o Gyngor Sir Ddinbych, Cyngor Conwy, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn

Mae cynghorau lleol ar draws gogledd Cymru wedi gweithio gyda’i gilydd ar ddau gynllun traws-ffiniol sy’n anelu at leihau graffiti a sicrhau fod gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn cael eu gwarchod wrth gymryd rhan mewn prosiectau Trefi Taclus.

Mae cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Dinbych wedi dod at ei gilydd i brynu pecynnau i gael gwared ar graffiti, ynghyd a chyflenwad o siacedi llachar Trefi Taclus er mwyn amddiffyn a'i gwneud yn hawdd adnabod gwirfoddolwyr wrth iddynt gyflawni gwaith amgylcheddol.

Dywedodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale: “Mae graffiti mewn ardal yn gallu cynyddu canfyddiadau pobl am bryderon torcyfraith ac mae’n gwneud i leoliad edrych yn hyll. Wrth weithio gyda’n partneriaid a gwirfoddolwyr lleol, rydym yn gobeithio sicrhau amgylchedd glan heb graffiti.”

Bydd y pecynnau graffiti yn darparu ffordd hwylus i grwpiau cymunedol ddelio gyda’r broblem. Maent yn effeithiol ac yn hawdd eu defnyddio, ac yn ddelfrydol ar gyfer prosiectau glanhau cymunedol neu unrhyw un sydd eisiau helpu i ddelio gyda phroblem graffiti mewn lleoliadau cyhoeddus.

Bydd y siacedi llachar hefyd ar gael i weithwyr gwirfoddol a grwpiau cymunedol er mwyn sicrhau gwell diogelwch wrth weithio ar waith codi sbwriel a thasgau amgylcheddol o’r fath. Mae meintiau addas ar gyfer gwirfoddolwyr ifanc hefyd ar gael, gyda siacedi ar gael i blant o saith i fyny.

Mae’r cynllun hwn wedi ei gefnogi gan grant Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth am Fenter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd ewch i’r wefan www.gwynedd.gov.uk/TrefiTaclus, cysylltwch â’r Swyddog Trefi Taclus ar (01766) 771000 neu anfonwch e-bost at: trefitaclus@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/03/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]