Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Creu llecyn braf ar safle hen gapel yn y Felinheli

Y prosiect ar waith yn y Felinheli
Y prosiect ar waith yn y Felinheli

Mae safle hen gapel yn y Felinheli wrthi’n cael ei weddnewid gan brosiect i wella amgylchedd y pentref.

Diolch i hwb ariannol gan gynllun tirlunio Trefi Taclus Gwynedd – a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – mae llecyn ac iddo thema forwrol wedi ei greu yng nghanol y pentref.

Yn ogystal â lleoedd i eistedd, mae’n cynnwys carreg goffa i nodi safle hen gapel Moriah (1862 – 1987), a oedd yn adnabyddus yn lleol fel man addoli i forwyr a oedd yn gweithio yn y diwydiant allforio llechi. Bydd y llethr sydd gyferbyn â’r Swyddfa Bost yn cynnwys gwely ar siâp ton o blanhigion lafant a gaiff eu tyfu’n lleol i roi lliwiau a pherarogl tymhorol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch-arweinydd Portffolio’r Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Dw i’n hynod falch fod cynllun Trefi Taclus Gwynedd wedi galluogi’r Cyngor a’i bartneriaid i wella golwg canol y pentref. Trwy weithio mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd, y Cyngor Cymuned ac arbenigwr tirwedd lleol, mae’r Clwb Garddio wedi datblygu prosiect arloesol iawn, a ddylai ennyn diddordeb a gweithgaredd lleol am flynyddoedd i ddod.”

Meddai’r aelod dros y Felinheli ar Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Sian Gwenllian: “Mae wedi bod yn bleser gweld y prosiect llawn dychymyg yma’n datblygu o’r syniad gwreiddiol a bellach yn cael ei wireddu. Mi fydd o’n goffadwriaeth teilwng i’r capel a safai unwaith ar y safle ac mi fydd yn tynnu sylw hefyd at dreftadaeth forwrol a diwydiannol y Felinheli a gwella ardal yr oedd angen ei gwella. Hoffwn longyfarch pawb am eu hymdrechion wrth gydweithio i gyrraedd y nod.”

Ychwanegodd Ken Brown, Cadeirydd Cyngor Cymuned y Felinheli: “Dechreuodd y syniad yn y Clwb Garddio ac ers hynny mae’r Cyngor Cymuned, Cyngor Gwynedd a’r Cynghorydd Sian Gwenllian wedi gweithio efo’i gilydd i wireddu’r prosiect. Diolch i’r fenter Trefi Taclus am y grant a diolch am waith caled pawb sydd wedi cyfrannu at y prosiect.”

Mae’r grant Trefi Taclus wedi bod yn bosibl trwy ariannu gan raglen wella amgylcheddol Llywodraeth Cymru, ac mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth â Chadw Cymru’n Daclus.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch â TrefiTaclus@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01766 771000.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 14/03/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]