Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Elwa o’r gwaith yn y Blaena’

Y Cynghorywyr Mandy Williams-Davies, Paul Thomas a  John Wynn Jones efo Dylan Daniels a Glyn Daniels o gwmni Greaves Welsh Slate, Llechwedd
Y Cynghorywyr Mandy Williams-Davies, Paul Thomas a John Wynn Jones efo Dylan Daniels a Glyn Daniels o gwmni Greaves Welsh Slate, Llechwedd

Mae cynllun cyffrous i drawsnewid canol tref Blaenau Ffestiniog yn siapio ac mae’r diwydiant chwareli a sawl busnes lleol wedi elwa yn barod o’r cynllun adfywio.

Ers i’r cynllun ddechrau ar droad y flwyddyn – drwy fuddsoddiad Cyngor Gwynedd, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru – mae gwaith wedi cychwyn ar Stryd yr Eglwys ac yng nghanol y dref.

Mae’r budd economaidd o’r gwaith yn bellgyrhaeddol, gyda diwydiannau traddodiadol yn cael hwb a nifer o bobl leol wedi cael gwaith ar y cynllun. Mewn gwirionedd, oherwydd y cynllun, mae pum prentis lleol yn cael cyfle gwaith, un lleoliad gwaith llawn amser i fyfyriwr ar gwrs HNC wedi ei greu a thri o bobl a oedd yn ddi-waith yn cael eu cyflogi.

Mae chwareli lleol ar eu hennill, sef Llechwedd, Cwt y Bugail a Chwarel Trefor. Bydd dros 100,000 o ddarnau o lechi lleol yn cael ei gosod yn sgil y gwaith. Mae chwarel Llechwedd wedi cymryd person lleol ymlaen i ddelio gyda’r galw am lechi yn oherwydd y gwaith, fel yr eglurodd Andrew Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Greaves Welsh Slate, sydd berchen chwarel Llechwedd.

Meddai: “Rydym yn falch iawn i fod wedi medru rhoi swydd i Dylan Daniels yn sgil y gwaith adnewyddu yn y Blaenau. Y mae’n dysgu’r grefft o hollti a naddu llechi yn y modd traddodiadol ac mae ffrwyth ei lafur i’w weld wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yng  nghanol tref Blaenau. Drwy fanteisio ar y cyfle yma rydym wedi creu swydd barhaol iddo. Dyma ganlyniad da i Blaenau Ffestiniog ac i Dylan.”

Mae gwenithfaen o Drefor yn cael ei ddefnyddio gan gwmni Cerrig ym Mhwllheli i greu grisiau fel rhan o galon y cynllun adfywio.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, arweinydd portffolio Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Rydw i’n falch iawn o weld pobl a busnesau lleol yn elwa o’r cynllun blaengar hwn. Mae’n beth da fod y Cyngor, drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Ewrop, yn medru cyfuno’r traddodiadol gyda’r modern – drwy ddefnyddio'r diwydiant llechi ac ithfaen lleol a chreu gwaith i bobl y fro rydym yn medru rhoi gwedd newydd i’r dref hanesyddol hon.

“Mae barn leol wedi bod yn hanfodol i’r gwaith o ddatblygu cynigion y prosiect ar gyfer gwella canol y dref, gyda’r grŵp adfywio lleol Blaenau Ymlaen yn chwarae rhan allweddol.”

Mae cymorth hefyd ar gael i adnewyddu blaenau siop yng nghanol y dref, gyda 10 busnes wedi manteisio o’r cynllun hyd yma.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect adfywio, cysylltwch â blaenauymlaen@gwynedd.gov.uk ffoniwch 01766 512499 / 01286 679391 neu ewch ar wefan y cynllun  www.gwynedd.gov.uk/blaenaeuymlaenMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 13/03/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]