Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Ionawr
 

Mentrwch i’r dŵr gyda Menter Nofio am Ddim 60+

Os ydych yn 60 oed neu’n hŷn ac yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd, yna mae gan y ‘Fenter Nofio am Ddim’ rywbeth i’w gynnig i chi. Mae’r fenter yn un cenedlaethol sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i redeg gan wasanaeth hamdden Cyngor Gwynedd. Mae wedi’i anelu at wella iechyd a lles bobl hŷn a’u hannog i fod yn fwy corfforol ac egnïol.

Yn ystod y sesiynau dewisol gall drigolion o Wynedd sy’n 60 oed neu’n hŷn gael defnyddio pyllau nofio yng Ngwynedd am ddim. Os nad yw nofio yn ôl ac ymlaen o ddiddordeb i chi mae digon o weithgareddau dŵr eraill ar gael. Er enghraifft cerdded neu redeg yn y dŵr, sesiwn aquafit, gwersi nofio, sesiynau gwella strôc ac ymarfer corff aquagym.

Mae gan nofio lawer o fanteision, gan gynnwys: gwella ffitrwydd, tynhau cyhyrau’r corff, gwella ystum a hyblygrwydd a gwella cyflyru cardiofasgwlaidd. Gall raglen ymarfer sy’n cynnwys nofio gynorthwyo i ostwng pwysedd gwaed uchel gan leihau'r risg o glefyd y galon a strôc.

Dywedodd Dyfed Glyn Davies, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Dŵr Cyngor Gwynedd: “Mae mwy a mwy o bobl dros 60 oed yn manteisio ar y cynllun nofio am ddim yma yng Ngwynedd, ac rydym yn falch o weld Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cynllun unwaith eto eleni.

“Mae manteision nofio yn ddiddiwedd, mae’n ymarfer corff perffaith ar gyfer colli pwysau, yn ogystal mae’r pwll yn le gwych i gyfarfod pobl newydd neu fynd â’ch ffrindiau gyda chi i gael hwyl. Gall nofio hefyd wneud i chi ymlacio'n llwyr ac mae’n ffordd wych o ryddhau straen.

“Cofiwch fod yn rhaid i chi gofrestru i dderbyn eich cerdyn nofio am ddim felly cysylltwch â’ch pwll nofio lleol am fwy o wybodaeth.”

Mae llawer o byllau nofio yn cynnig gweithgaredd am ddim gyda hyfforddwr cymwysedig bob wythnos, mae’r amseroedd a’r gweithgareddau yn amrywio ym mhob pwll, felly cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol o flaen llaw am fwy o fanylion.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]