Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Ionawr
 

Cyfle rhamantus i gariadon Gwynedd

Mae Dydd Santes Dwynwen ar y gorwel, ac mae cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd yn cynnig gwasanaeth arbennig i gariadon Gwynedd drwy anfon neges ramantus ar gerdyn unigryw at berson arbennig yn eich bywyd i ddathlu diwrnod Nawddsant Cariadon Cymru.

Os ydych chi’n berson rhamantus ac awydd anfon neges arbennig i’ch anwylyd ar 25 Ionawr, dydd Santes Dwynwen, mae Cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd yn cynnig yr union wasanaeth ar eich cyfer.

Bydd Gwen Lasarus, Hyrwyddwr Llenyddiaeth Gwynedd yn gweithredu fel negesydd i gariadon hen ac ifanc yng Ngwynedd a thu hwnt, ac mae’n annog unrhyw un sy’n awyddus i gymryd rhan, i gysylltu â hi.

Dywedodd Gwen: “Os ydych chi’n awyddus i anfon cerdd sydd wedi ei chomisiynu’n arbennig gan y Prifardd Rhys Iorwerth at eich cariad, gŵr neu wraig, ar garden neu e-garden gan Caryl Owen, cysylltwch â mi cyn gynted â phosib. Byddaf yn anfon y cardiau a’r e - gardiau at gariadon o hyn tan 25 Ionawr. Dim ond 75 cerdyn sydd ar gael - felly'r cyntaf i’r felin fydd hi.”

Mae’r gwasanaeth hwn am ddim, ond cofiwch fod angen archebu eich cerdyn cyn gynted â phosib rhag cael eich siomi.

I archebu eich carden, cysylltwch â Gwen Lasarus, Hyrwyddwr Llenyddiaeth Gwynedd ar: GwenLasarus@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01286 679465.

Mae’r cynllun yn rhan o Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd, sef cynllun ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol â chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]