Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Ionawr
 

Canolfan Hamdden Arfon yn dathlu 30 mlynedd

Yr wythnos nesaf bydd Canolfan Hamdden Arfon Cyngor Gwynedd yn dathlu 30 mlynedd ers ei hagoriad swyddogol ar 16 Ionawr 1982.

Agorwyd y ganolfan yng Nghaernarfon yn swyddogol gan y Maer, y Cynghorydd Brian Williams ac ers  hynny mae'r ganolfan wedi bod yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr i gadw'n heini, i fwynhau ac i gymryd rhan mewn llu o chwaraeon; o nofio i bêl droed ac o gymnasteg i sboncen. 

Dywedodd Gerallt Roberts, sy’n rheoli Canolfan Hamdden Arfon ar ran Cyngor Gwynedd:

“Mae’n achlysur arbennig i nodi 30 mlynedd ers agor y ganolfan. I ddathlu'r digwyddiad bydd y ganolfan yn cynnig llu o weithgareddau am 30 ceiniog ar y diwrnod – dydd Llun, 16 Ionawr 2012 - gan gynnwys nofio cyhoeddus, defnyddio’r ystafell bwysau, chwarae sboncen a phaned yn y caffi. 

“Gobeithio y bydd y cynnig arbennig yma ar y diwrnod dathlu yn sbarduno trigolion lleol i gadw at eu haddunedau blwyddyn newydd a chadw’n heini yn 2012.”

Am fwy o wybodaeth am yr hyn fydd yn cael ei gynnig ac amseroedd agor y ganolfan cysylltwch â’r ganolfan ar 01286 676 451 neu ewch i www.gwynedd.gov.uk/hamdden

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 10/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]