Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Cynghorwyr, Democratiaeth ac Etholiadau > Pwyllgorau'r Cyngor > 2012 hyd at fis Mai > Pwyllgorau Ardal Meirionnydd > Pwyllgor Ardal Meirionnydd
 

Pwyllgor Ardal Meirionnydd

Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys 21 cynghorydd ac yn ymgymryd â'r gwaith lled-gyfreithiol o benderfynu ar geisiadau cynllunio a datblygu yn Ardal Meirionnydd. Yn ogystal â hyn mae’r pwyllgor yn gyfrifol am:

  • darparu ffocws democrataidd lleol ar gyfer llywodraeth leol
  • gweithredu fel llefarydd ar gyfer pryderon etholaethol
  • cynrychioli buddiannau’r Cyngor ar lefel leol
  • monitro darparu gwasanaethau datganoledig
  • penderfynu ar faterion penodol lleol o ddiddordeb a phryder o fewn canllawiau polisi a osodir gan y Cyngor
  • penodi cynrychiolwyr i gyrff allanol lleol.

Cynhelir y cyfarfodydd hyn yn gyhoeddus ac eithrio pan mae materion personol neu gyfrinachol yn cael eu trafod.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 08/12/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]