Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Rhagfyr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Rhagfyr |
 

Dechrau ar waith i adfywio canol tref Blaenau

Gwaith adfywio Blaenau Ffestiniog
Gwaith adfywio Blaenau Ffestiniog

Mae gwaith ar y prosiect sylweddol gwerth sawl miliwn i adfywio Blaenau Ffestiniog wedi cychwyn yn swyddogol.

Mae’r gwaith ar y datblygiad yn cynnwys newidiadau cyffrous i ganol y dref, grantiau i adnewyddu siopau a chefnogi busnesau a marchnata. Caiff y gwaith ei ariannu gan Gyngor Gwynedd, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, sy’n arwain ar Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd:

“Bwriad y prosiect pwysig hwn ar gyfer Blaenau Ffestiniog yw gwneud y mwyaf o adnoddau naturiol yr ardal - ei bobl, ei hiaith a’i thirwedd. Drwy wneud hyn rydym yn hyderus y gallwn newid y dref chwarel enwog yn gyrchfan o bwys i ymwelwyr a lleoliad siopa fywiog.

“Rwyf hefyd yn falch iawn mai fel rhan o’r amodau cymdeithasol arloesol a gafodd eu cynnwys yn y prosiect, bydd cwmnïau lleol yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith a bydd chwech o weithwyr lleol yn cael eu cyflogi fel prentisiaid tymor byr ac yn derbyn hyfforddiant.”

Mae barn leol wedi bod yn hanfodol i’r gwaith o ddatblygu cynigion y prosiect ar gyfer gwella canol y dref, gyda’r grŵp adfywio lleol Blaenau Ymlaen yn chwarae rhan allweddol.

Meddai’r Cynghorydd Paul Thomas, cadeirydd Blaenau Ymlaen:

“Mae hi’n adeg cyffrous iawn yma yn y Blaenau. Mae datblygu’r prosiect wedi bod yn broses hir, o’r prosesau ymgynghori amrywiol, i ddiogelu’r cyllid a pharatoi cynlluniau manwl. Mae hi’n wych gweld y gwaith yn dechrau ac rydym yn edrych ymlaen at weld y cynlluniau yn cael eu gwireddu.”

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, dewiswyd Balfour Beatty i ymgymryd â’r gwaith, gyda Capita Symonds o Fae Colwyn yn goruchwylio’r prosiect.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect adfywio, cysylltwch blaenauymlaen@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01766 512499 / 01286679391.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 10/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]