Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Cystadleuaeth Gardd Fwyd Gwynedd

Mae cyfle i arddwyr o Wynedd ennill gwobr arbennig trwy dyfu ffrwythau a llysiau.

Mae Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd wedi lansio Cystadleuaeth Gardd Fwyd 2011 er mwyn annog pobl i dyfu eu bwyd eu hunain. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan y garddwr a chyflwynydd y rhaglen deledu 'Byw yn yr Ardd' – Russell Jones.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i erddi preifat o bob maint sy’n cynhyrchu ffrwythau, llysiau neu berlysiau yng Ngwynedd – o botiau ar silff ffenestr i ddarn o dir.

Bydd yr enillydd yn derbyn £50 mewn tocynnau anrheg i’w gwario yn eu meithrinfa blanhigion lleol.

Mae tyfu bwyd eich hun yn dod yn boblogaidd iawn fel mae pobl yn sylweddoli’r manteision economaidd, amgylcheddol a phersonol i arddio. Gall garddio fod o les hefyd i’r iechyd ac i’r enaid - mae ymchwil yn dangos fod garddio yn ffordd dda o wneud ymarfer corff a lleihau straen. Mae garddwyr yn dweud fod boddhad i’w gael o dyfu, cynaeafu, coginio a bwyta bwyd eu hunain, gan wybod yn union sut y mae wedi ei gynhyrchu.

Clywir llawer o sôn y dyddiau hyn am y budd amgylcheddol o dyfu bwyd eich hun. Gall gwtogi'r pellteroedd mae bwyd yn gorfod ei deithio o’r cynhyrchwr i’r bwrdd - mae chwarter o’r holl loriau ar ein ffyrdd yn cludo bwyd o ffermydd i unedau prosesu, storfeydd ac archfarchnadoedd. Dywed arbenigwyr fod dyfodol bwyd yn ansicr oherwydd cynhesu byd eang, twf poblogaeth a phrinder adnoddau. Dyma un ffordd o addasu a pharatoi ar gyfer y newidiadau hyn.

Mae garddio yn hwyl i blant hefyd - gall helpu i annog diddordeb mewn bwyd a sut mae’n cael ei gynhyrchu yn ogystal â dod a byd natur gam yn nes.

Gall garddwyr o bob oedran a phrofiad gystadlu ac mae’r trefnwyr yn arbennig o awyddus i glywed gan rai sy’n newydd i arddio. Gofynnir i gystadleuwyr ddweud wrth Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd am yr amrywiaeth o gynnyrch a dyfir, eich profiadau ac unrhyw broblemau.

I gymryd rhan anfonwch e-bost i PartneriaethAmgylcheddol@gwynedd.gov.uk neu ffoniwch 01286 679652 i dderbyn ffurflen gais. Y dyddiad cau ar gyfer gerddi preifat yw 30 Medi 2011.  Am fwy o wybodaeth ewch i www.pagwynedd.org neu ffoniwch 01286 679652.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 31/08/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]