Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Newidiadau parcio ym Mhorthmadog

Peiriant talu ac arddangos
Parcio ym Mhorthmadog

Bydd Cyngor Gwynedd yn newid costau defnyddio maes parcio ym Mhorthmadog am gyfnod prawf yn dilyn trafodaethau gyda Grŵp Prosiect Ymateb i Fuddsoddiad Ffordd Osgoi Porthmadog, Tremadog, Penrhyndeudraeth a Minffordd.

O 1 Tachwedd 2011 hyd at 28 Chwefror 2013 bydd yn rhatach i yrwyr barcio am gyfnodau hirach o amser ym maes parcio Llyn Bach, Porthmadog.

Maes parcio 'arhosiad byr' ydyw wedi bod, gyda’r bwriad o annog trosiant cyson o bobl sy’n gwneud eu neges neu’n ymweld â busnesau’r dref, nid i barcio trwy’r dydd. Bydd yn newid i faes parcio 'arhosiad hir' am gyfnod prawf o 16 mis, sy’n golygu y bydd gyrwyr yn cael talu llai i barcio yn hirach.

Bydd y Cyngor yn cadw golwg ar y sefyllfa a dylanwad y newidiadau cyn gwneud penderfyniad terfynol, gan ystyried goblygiadau ariannol a rheolaethol y newidiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae swyddogion o’r Cyngor wedi cynnal cyfarfodydd gyda’r grŵp lleol i drafod y mater hwn ac i wrando ar eu dadl y bydd newid yn annog mwy o ddefnydd o’r maes parcio a bydd o fudd i ganol tref Porthmadog.

“Bydd y ffordd osgoi yn peri newid yn arferion siopa a pharcio pobl gan roi cyfle i’r Cyngor arbrofi gyda threfn newydd.

“Mae peth o’r arian sy’n cael ei godi drwy ffioedd parcio yn cael ei wario i sicrhau fod ein meysydd parcio yn cael eu cynnal a’u cadw i safon uchel, sy’n waith pwysig gan mai’r maes parcio yw’r lle cyntaf mae ymwelwyr yn ei weld yn aml a gall greu cryn argraff ar berson. Mae’r ffioedd parcio hefyd yn cyfrannu tuag at sicrhau diogelwch modurwyr a cherddwyr ar ein strydoedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Selwyn Griffiths, cadeirydd Grŵp Ymateb i Ffordd Osgoi Porthmadog a Thremadog: “Rydym wedi bod yn gweithio tuag at y datblygiad yma am flynyddoedd ac rydw i’n falch iawn o weld y mater yn symud yn ei flaen.

“Rydw i’n hyderus y bydd y newid hwn yn arwain at fwy o ddefnydd o’r meysydd parcio, fydd wrth gwrs yn newyddion da iawn i’r dref, a dwi’n ei gefnogi 100%.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/10/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]