Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Diwrnod o hwyl ym Mhorth Dinllaen

Y cerflun tywod buddugol
Y cerflun tywod buddugol

Cafwyd amser hwyliog iawn ar draeth Porth Dinllaen yn ddiweddar wrth i Dîm Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd gynnal diwrnod o hwyl.

Roedd y diwrnod yn fendigedig gyda digon o hwyl a gemau - cafwyd amser da yn craffu'r pyllau trai gyda dros 40 o blant ac oedolion yn cymryd rhan. Cafodd y grŵp hyd i amryw o greaduriaid gan gynnwys cimychiaid bach, anemones, crancod meddal bach, pysgod a tri math gwahanol o sglefrod mor.

Dywedodd Alison Hargrave, Swyddog Ardal Cadwraeth Arbennig gyda Chyngor Gwynedd:

“Roedd pawb wedi rhyfeddu fod gan Borth Dinllaen nifer ac amrywiaeth mor fawr o greaduriaid. Mae hyn yn rhannol oherwydd y morwellt sydd yno sy’n rhoi bwyd a chysgod i nifer o greaduriaid, mae’r morwellt hefyd yn cael ei defnyddio fel meithrinfa. 

“Mae hyn yn bwysig nid yn unig o ran bioamrywiaeth ond hefyd i ailgyflenwi pysgodfeydd lleol. Mae hyn yn un o’r rhesymau pam fod Porth Dinllaen wedi cael ei gynnwys yn Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau.

“Cafwyd hwyl fawr hefyd gyda’r gystadleuaeth creu cerflun tywod. Roedd safon y cystadlu yn uchel iawn ac roedd hi’n anodd iawn dewis. Llongyfarchiadau i bawb fu’n cymryd rhan.”

Y tîm buddugol oedd Josie Paramor, Caitlin Paramor, Ellie Corran a Leah Williams gyda’u cerflun o briodas tylwyth teg y môr. 

Am fwy o wybodaeth am Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau ewch i www.penllynarsarnau.co.uk neu cysylltwch ag Alison Hargrave, Swyddog Ardal Cadwraeth Arbennig gyda Chyngor Gwynedd ar 01286 679495 neu e-bostiwch: info@penllynarsarnau.co.uk

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 10/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]