Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Cyngor Gwynedd yn cefnogi ymgyrch twristiaeth genedlaethol

Llyfryn Eryri Mynyddoedd a Mor
Beth am awgrymu gweithgaredd ar dudalen Facebook yr ymgyrch

Mae Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata Cyngor Gwynedd yn galw ar bobl y sir i awgrymu pa atyniadau fyddai’n gwneud gwyliau bythgofiadwy, fel rhan o ymgyrch genedlaethol.

Mae Croeso Cymru - adran twristiaeth Llywodraeth Cymru - wedi dechrau ymgyrch o’r enw Tyrd Draw Piers Bramhall ac yn gofyn i bobl wneud awgrymiadau ar ei dudalen Facebook.

Bwriad yr ymgyrch yn cael pobl, cymunedau, busnesau ac atyniadau ymwelwyr o bob rhan o’r wlad i awgrymu pethau i Piers Bramhall - dyn 27 oed o Lundain - i’w gweld ac i wneud tra yma ar wyliau ym mis Medi. Bydd Piers a’i gariad Emma yn ymweld â’r awgrymiadau gorau a bydd yr atyniadau hyn yn ymddangos yn ymgyrch hysbysebu ar y teledu yng ngweddill gwledydd Prydain ac Iwerddon yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards: “Dyma gyfle unigryw i ddangos i weddill y wlad , ac i’r byd, beth sydd gan Wynedd i’w gynnig.

“Rydan ni’n ymfalchïo yn ein diwylliant a hanes cyfoethog a’r golygfeydd godidog sydd yma ac mae cymaint o’r adnoddau hyn wedi eu datblygu ar gyfer y sector hamdden a gwyliau - sy’n rhan hollbwysig o’r economi leol.

“Byddwn yn annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo'r hyn sydd gan Wynedd i’w gynnig. Pwy a ŵyr, efallai bydd rhai o drysorau Gwynedd yn ymddangos ar setiau teledu drwy’r wlad oherwydd yr ymgyrch gyffrous yma.”

Gall awgrymiadau gynnwys:

  • Llefydd difyr a hwyliog i ymweld â hwy megis safleoedd hanesyddol neu atyniad twristiaeth
  • Y caffis neu fwytai gorau, a beth yw’r dewis gorau ar y fwydlen
  • Beth am roi cynnig ar weithgaredd newydd fel syrffio neu sgota?
  • Eich hoff olygfa
  • Pa draeth yw’r gorau a pham?

Mae Croeso Cymru wedi creu tudalen ar y wefan rhwydwaith cymdeithasol Facebook ar www.facebook.com/visitwales ble gall pobl awgrymu pethau i Piers ac Emma eu gwneud ar eu gwyliau. Gall pobl sgrifennu nodyn, dynnu llun neu greu clip fideo (mae’r camera ar eich ffôn symudol yn iawn ar gyfer hyn) i ddangos y llefydd gwych i gael tamed i’w fwyta, pethau i’w gweld a beth sydd i’w wneud yng Nghymru.

Bydd yr awgrymiadau gorau yn cael eu ffilmio ar gyfer ymgyrch hysbysebu teledu yn ystod Ionawr 2012.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch ac am atyniadau a gwasanaethau twristiaeth a hamddena yng Ngwynedd ewch i www.ymweldageryri.info

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 22/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]