Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Pen-blwydd hapus Ymgynghoriaeth Gwynedd

Ymgynghoriaeth Gwynedd
Huw Williams, pennaeth Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Gwynedd, a'r Cynghorydd Gareth Roberts, yr uwch arweinydd portffolio

Eleni mae un o wasanaethau Cyngor Gwynedd yn dathlu 15 mlynedd o gynlluniau adeiladu sylweddol, rhaglenni amgylcheddol a gwaith cynnal a chadw ym mhob rhan o Wynedd a thu hwnt.

Mae Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd yn cwblhau darpariaeth adeiladu a pheirianyddol broffesiynol i gleientiaid drwy ogledd Cymru a thu hwnt, yn ogystal â chynnal swyddi o safon uchel ac arbenigol ar gyfer pobl leol â chadw arian o fewn yr economi leol.

Dywedodd Huw Williams, Pennaeth Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd:  “Mae Ymgynghoriaeth Gwynedd yn wasanaeth unigryw – y trydydd ymgynghoriaeth awdurdod lleol mwyaf yn y Deyrnas Unedig o ran y nifer o weithwyr, a’r mwyaf yng Nghymru.

“Mae’n darparu gwasanaethau ar gyfer pob math o gleientiaid gan gynnwys y Cyngor ei hun yn ogystal â chyrff sector preifat a chyhoeddus eraill megis Llywodraeth Cymru.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Er gwaetha’r hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni, roedd trosiant y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn fwy na £5 miliwn ac yn ôl arbenigwyr ariannol annibynnol mae hyn gyfwerth â hwb blynyddol o £45 miliwn i’r economi leol.

“Mae’r gwasanaeth yn cyflogi tua 145 o bobl leol mewn swyddi proffesiynol, sydd yn eu tro yn cynnig cyfle i bobl leol barhau i fyw a gweithio yn yr ardal.

“Dro ar ôl tro rydym yn clywed am bobl ifanc yn gorfod symud o’r ardal i fyw er mwyn cyrraedd eu potensial proffesiynol ond oherwydd nod Ymgynghoriaeth Gwynedd i ddarparu gwasanaeth llawn ar gyfer cynlluniau sylweddol gall pobl barhau i fyw a gweithio yn yr ardal.

“Heb wasanaeth o’r fath byddai’n rhaid i’r Cyngor gomisiynu cwmnïau preifat ar gyfer pob math o gontractau ac mae peryg y byddai llawer o arian yn llifo o’r economi leol.

“Rydw i’n falch iawn o weld y gwasanaeth yn dathlu ei 15fed pen-blwydd ac yn edrych ymlaen at weld rhagor o gynlluniau llewyrchus dros y blynyddoedd nesaf.”

Rhai o’r cynlluniau mawr mae Ymgynghoriaeth Gwynedd wedi bod yn gweithio arnynt yn ystod y blynyddoedd diweddar yw:

  • Cynllun gwella’r A499 rhwng Aberdesach a Llanaelhaearn
  • Academi Hwylio Genedlaethol Cymru, Pwllheli
  • Ysgol Cae Top, Bangor
  • Uwchraddio’r A470 ger Blaenau Ffestiniog
  • Gwelliannau Gelligemlyn, rhwng Ganllwyd a Llanelltud
  • Gwaith amddiffyn arfordir Tywyn
  • Lôn Rhiw, Pen Llŷn


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 15/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]