Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Hwb i hyder pobl hŷn

Mae cynllun atal codymau newydd wedi ei sefydlu yn Nhywyn a fydd yn rhoi’r cyfle i bobl hŷn wella eu cryfder a’u cydbwysedd, er mwyn osgoi codymau ac anafiadau ac i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain am gyn hired â phosib.

Mae’r cynllun - sy’n ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth iechyd - wedi ei ddylunio i gynnwys sawl elfen wahanol yn cynnwys hyblygrwydd, cydbwysedd a chodi o’r llawr.

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, sy’n arwain ar faterion pobl hŷn ar Gyngor Gwynedd:

“O dan arweiniad ffisiotherapydd ac arbenigwraig ymarfer, mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i bobl hŷn fagu cryfder a gwella eu cydbwysedd er mwyn iddynt barhau i fyw’n annibynnol.”

“Os yw’r cynllun peilot yn Nhywyn yn llwyddiannus, mae Cyngor Gwynedd yn gobeithio gweld cynlluniau tebyg yn cael eu cynnal yn ardaloedd eraill o'r sir yn y dyfodol agos.”

Mae Sheila Care o Dywyn yn mynychu’n wythnosol ac mae hi wedi cael budd o’r cynllun yn barod. Dywedodd: “Mae yna griw da ohonom yma ac mae pawb yn dod ymlaen yn dda. Dwi’n ei fwynhau’n fawr a gallaf godi ac eistedd llawer gwell yn ogystal â chodi fy mreichiau i estyn pethau.”

Ychwanegodd Jim Brocklehurst o Aberdyfi: “Dwi’n ei fwynhau’n fawr iawn. Gallaf deimlo cyhyrau ym mhob man. Mae’r hyfforddwyr yn dda iawn hefyd ac rwy’n argymell y cynllun i unrhyw un.”

Dywedodd Jean Russell o Dywyn: “Gallaf godi o fy nghadair yn haws rŵan oherwydd rwyf wedi dysgu'r ffordd cywir o wneud hyn. Mae’n braf gwybod y gallaf ei wneud heb ddisgyn ar fy wyneb.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma Jayne Quaeck, Cyd-gysylltydd Cynllun Cyfeirio i Ymarfer Cyngor Gwynedd ar 01766 51271.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]