Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Safon pedair seren i Archifau Gwynedd

Mae Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd wedi derbyn canmoliaeth uchel mewn arolwg annibynnol diweddar o archifau trwy Gymru a Lloegr.

Am yr ail dro o’r bron, mae Archifau Cyngor Gwynedd wedi sicrhau safon pedair seren – yr uchaf posib – gan yr Archifdy Wladol a fu’n mesur perfformiad ar draws holl feysydd y gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd – sydd wedi ei leoli yn Archifdy Caernarfon a Dolgellau - yn cynnig amrediad o wasanaethau i aelodau’r cyhoedd. Mae’r archifdai yn cynnig cyfleon gwych i unrhyw un sy’n awyddus i hel achau neu ymchwilio i hanes lleol, ac maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu amrywiaeth o hen ddogfennau sydd o bwysigrwydd cenedlaethol a lleol.

Cafodd Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd sgôr o 79% ar draws ei gwahanol adrannau sef gwasanaeth mynediad; cadwraeth a diogelu; dogfennu casgliadau; staffio a threfn; yr adeilad, diogelwch a’r amgylchedd. Y sgôr gyfartaledd drwy Gymru oedd 61%.

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen, sy’n arwain ar archifau ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’r arolwg annibynnol yma yn tanlinellu fod gan Wynedd wasanaethau archifau o’r radd flaenaf - llongyfarchiadau mawr i’r staff sy’n gweithio mor galed i sicrhau gwasanaeth o safon ar gyfer trigolion y sir.

“Mae’r criw gweithgar a phroffesiynol wedi eu lleoli mewn dau Archifdy yng Nghaernarfon a Dolgellau lle mae cyfle i weld dogfennau, lluniau, mapiau a phapurau newydd hanesyddol sy’n ymwneud â’r sir. 

“Mae cynnal a chadw ein treftadaeth a sicrhau ei fod yn agored i’r cyhoedd yn hynod bwysig i ddiwylliant a hunaniaeth Gwynedd. Da gweld fod y gwaith gofalus yma yn cael ei gydnabod.”

Am ragor o wybodaeth ac i weld y catalog ar-lein ewch i’r wefan: www.gwynedd.gov.uk/archifau neu ffoniwch (01286http://www.gwynedd.gov.uk/archifau neu ffoniwch (01286) 679 095 Archifdy Caernarfon, (01341) 424 682 Archifdy Meirionnydd.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]