Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Blas y môr ar gelf gymunedol

Bydd darn cyffrous o gelf gyhoeddus sydd wedi ei ysbrydoli gan draddodiadau morwrol a’r diwydiant pysgota lleol, yn cael ei osod ym Mhwllheli wythnos nesaf.

Bydd y cerflun o bysgodyn yn ymddangos i blymio o dan y brif ffordd drwy’r dref - bydd ei gynffon yn diflannu i’r palmant ger y meinciau tu allan i’r Clwb Ceidwadwyr a bydd ei ben yn codi dros y ffordd ger tafarn y Mitre.

Cynllun ar y cyd rhwng Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd a Cymunedau’n Gyntaf Pwllheli yw’r darn gwaith gan yr artist Benjamin Storch.

Dyma’r darn celf gyntaf o’i fath ym Mhwllheli a bydd ychwanegiad trawiadol i’r dref. Ffrwyth llafur pobl leol sydd wedi dod at ei gilydd er mwyn bod yn greadigol a chreu rhywbeth sy’n adlewyrchu diwylliant a hunaniaeth y dref ydyw.

Bu i’r artist gynnal sawl gweithdy gyda phobl ifanc o glwb ieuenctid CIP, myfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor a chleientiaid o Ganolfan Felin Fach. O ganlyniad i’r gweithdai cynhyrchwyd nifer o gynlluniau a rhoddwyd cyfle i’r cyhoedd roi eu sylwadau arnynt cyn dod i benderfyniad ar y dyluniad terfynol.

Bydd y pysgodyn wedi ei wneud o ddur wedi ei atgyfnerthu a bydd wedi ei osod mewn concrid gyda gwead iddo. Ariannir y prosiect gan Gynllun Ymateb i’r Dirwasgiad Cyngor Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen, Arweinydd Portffolio ar Gyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros gelfyddydau cymunedol: “Bwriad y cynllun yw rhoi cyfle i bobl leol i fod yn greadigol ac i gyfrannu tuag at y gwaith o adfywio canol tref Pwllheli. Rydw i’n falch iawn fod pobl leol wedi cael y cyfle i gymryd rhan.”

Dywedodd Stephen Tudor o Bartneriaeth Pwllheli: “Mae nifer o gynlluniau wedi eu datblygu yn ddiweddar er mwyn gwella ac adfywio canol y dref. Mae croeso mawr i’r cynllun hwn fel rhan o’r ymgyrch. Bydd yn gwella edrychiad y dref. Mae Partneriaeth Pwllheli yn cefnogi cynlluniau o’r fath.”

Bydd y cerflun yn cael ei osod ym Mhwllheli ddydd Llun a Mawrth, 8-9 Awst.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]