Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Hari Haearn yn ddigon o sioe

Hari Haearn
Hari Haearn

Mae Hari Haearn, tarw haearn anferth, wedi dychwelyd i’w gartref wedi treulio wythnos yn cadw golwg ar beth oedd yn mynd ymlaen ar stondin Cyngor Gwynedd yn y Sioe Frenhinol yn ddiweddar.

Benthyciwyd y tarw du Cymreig i’r Cyngor gan ganolfan gweithgareddau a siop fferm Glasfryn Parc ger Pwllheli, fel canolbwynt i’w arddangosfa o gynnyrch lleol yn y sioe fawr.

Ar ddechrau wythnos y sioe nid oedd gan y tarw enw felly cynhaliwyd cystadleuaeth ar stondin y Cyngor i fedyddio'r anifail. Yr enillydd lwcus oedd Annwen Jones o Edern a gynigiodd yr enw Hari Haearn. Bydd y tarw nawr yn cymryd ei le fel canolbwynt estyniad siop newydd yng Nglasfryn, fydd yn agor yn 2012.

Derbyniodd Annwen Jones chwaraewr MP3 ac enillydd yr ail wobr oedd Gwenda Williams o Gwmystradllyn fydd yn derbyn tocyn anrheg gan Glasfryn Parc.

Mewn cystadleuaeth arall enillodd Joyce Evans o Benygroes hamper o gynnyrch lleol.

Bu i’r canlynol ennill gwobrau hefyd:
Dylan Hughes, Trawsfynydd – gwobr gan Gastell Biwmares
Swyn Hughes, Trawsfynydd – gwobr gan Gastell Conwy
Mari Alaw Thomas, Chwilog – gwobr gan Llechwedd
Eleri Capper, Llysfaen – gwobr gan Castell Harlech
Elias Mars Jones, Dinbych – gwely a brecwast am ddwy noson yn Nant Gwrtheyrn
Dylan Davies, Llanrwst – gwobr gan Labrinth y Brenin Arthur
Moi Dafydd, Y Bala – gwobr gan Gelli Gyffwrdd
Guto Huws, Trawsfynydd – gwobr gan Tree Top Adventures
Ian Evans, Corwen – gwobr gan trên bach yr Wyddfa
Dafydd Ellis, Caernarfon – gwobr gan Glasfryn Parc
Ffion Williams, Caergybi – gwobr gan Castell Caernarfon

Bu i gannoedd o bobl ymweld â stondin Cyngor Gwynedd ar faes y sioe, oedd yn cael ei rhedeg ar y cyd gyda Chyngor Sir Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan mai’r hen Sir Gaernarfon oedd y sir nawdd eleni.

Roedd y sioe yn cynnig llwyfan ar gyfer cynnyrch lleol, busnesau a mentrau o Wynedd.

Dywedodd y Cynghorydd John Gwilym Jones, Cadeirydd Cyngor Gwynedd: “Roedd yn fraint o gael bod yn rhan o’r sioe ac o weld gymaint o bobl yn galw heibio. Roedd yn gyfle i gael blas ar yr hyn sydd gan Wynedd wledig i’w gynnig ac i danlinellu pwysigrwydd economaidd amaeth, cadwraeth, menter, twristiaeth a hamdden.

“Rydym yn hynod falch o gael y cyfle o weithio gyda rhai o fusnesau’r sir fel Glasfryn Parc. Mi wnaeth Hari Haearn greu tipyn o stŵr a phobl llongyfarchiadau i Annwen am ennill y gystadleuaeth a diolch i bawb wnaeth gymryd rhan.

Ychwanegodd Jonathon Williams Ellis o Glasfryn Parc: “Yn sicr mae Hari yn darw du Cymreig cadarn ac yn cynrychioli'r brîd a’r cig rydym yn ei werthu yn y siop yn dda.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 29/09/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]