Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Ymgynghori ar ddyfodol Cartref Preswyl Hafod y Gest, Porthmadog

Hafod y Gest
Cartref preswyl Hafod y Gest

Mae cyfnod o ymgynghori ffurfiol ar ddyfodol Cartref Preswyl Hafod y Gest, Porthmadog yn cychwyn ar 22 Mawrth, 2011.

Yn unol â phenderfyniad Bwrdd y Cyngor ar 22 Chwefror 2011, mae’r Cyngor wedi paratoi pecyn ymgynghori ar yr opsiynnau posibl ar gyfer dyfodol y cartref. Mae gan y preswylwyr, eu teuluoedd a budd-ddeiliaid eraill hyd at 1 Gorffennaf, 2011 i gyflwyno sylwadau.

Yr opsiynnau posibl ar gyfer Cartref Hafod y Gest yw:

  • Buddsoddi yn y cartref presennol a’i wella i safon fyddai’n cyfarch dyheadau trigolion i’r dyfodol
  • Buddsoddi i ddatblygu Tai Gofal Ychwanegol a gwasanaethau cymunedol i gefnogi pobl i fyw adref ond cau y cartref presennol.

Gall preswylwyr, eu teuluoedd a budd-ddeiliaid sydd eisiau mwy o wybodaeth am y broses a chyflwyno eu sylwadau ar yr opsiynau posibl wneud cais am becyn ymgynghori trwy ffonio 01286 679438.

Pan ddaw’r cyfnod o ymgynghori ar ddyfodol y cartref i ben yn nechrau Gorffennaf 2011), bydd adroddiad ar ganlyniadau’r ymarfer yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu Gofal a Bwrdd y Cyngor. Disgwylir y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ym mis Hydref, 2011.

Dywedodd Dafydd P Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn sylweddoli fod hwn yn gyfnod anodd ac ansicr i’r preswylwyr, eu teuluoedd a’r staff yn y cartref sy’n darparu gofal o’r radd flaenaf. Bydd cefnogaeth a chymorth yn cael ei gynnig i bawb sy’n cael eu heffeithio drwy gydol y broses hon.”

Tra bod y Cyngor angen penderfynu ar ddyfodol Cartref Hafod y Gest, mae Porthmadog wedi ei chlustnodi fel un o bedwar ardal o Wynedd a fydd yn elwa o brosiect Adeiladu i’r Dyfodol - sef prosiect gan y Cyngor i foderneiddio darpariaeth lletya i bobl hyn.

 



Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/03/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]