Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Glanhau cymunedol gan Gyngor Gwynedd

Mae gweithwyr Cyngor Gwynedd wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn cyflawni eu “blitz” blynyddol o gymunedau ar draws y sir.
 
Mae trefi a phentrefi ar hyd a lled Gwynedd wedi cael eu glanhau yn dda gan Gangiau Cymunedol y Cyngor, sydd yn mynd i’r afael â’r swyddi bychain ond hynod bwysig sydd yn mynd yn bell er mwyn gwella edrychiad a naws ein cymunedau.

Dywedodd Peter Simpson, Rheolwr Gwasanaethau Stryd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r "blitz" yn cychwyn wrth edrych o gwmpas yr ardal gyda chynrychiolwyr o’r ardal. Mae rhestr o bethau i’w gwneud yn cael ei lunio ac mae Gangiau Cymunedol y Cyngor yn cychwyn ar eu gwaith. Mae’r gwaith yn cynnwys clirio ardal benodol, gan gynnwys cael gwared â hen arwyddion, rhoi arwyddion a phlaciau enwau newydd yn lle rhai hen neu rydlyd, taclo gordyfiant, trwsio ffensys, peintio rheiliau, clirio graffiti a phosteri anghyfreithlon - yn wir, unrhyw beth sy’n gwneud rhywle i edrych yn flêr.”

Mae’r cymunedau sydd wedi elwa o’r cynllun yn cynnwys rhannau o Ddolgellau, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Corris a Chorris Uchaf, Nefyn, Morfa Nefyn, Llanaelhaearn, Llithfaen, Trefor, Clynnog Fawr, Penisarwaun, Cwm y Glo, Brynrefail, Pentir, Rhiwlas a Glasinfryn.

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:
 
“Mae ein menter “blitz” yn parhau i ddarparu gwelliannau gweladwy i ein trefi a phentrefi drwy ganolbwyntio ar ardaloedd allweddol a mynd i’r afael â’r swyddi bychain hynny sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

“Mae hyn yn dangos yr hyn a ellir ei gyflawni drwy weithio gyda phobl sydd â synnwyr cyffredin o falchder yn eu cymunedau. Bydd y Gangiau Cymunedol yn parhau i ymweld â’r ardaloedd hyn, i sicrhau ein bod yn aros ar war y gwaith.”

Mae cynllun “blitz” Cyngor Gwynedd yn cael ei ariannu yn rhannol gan fenter Trefi Taclus Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae wedi ei anelu at sicrhau bod pawb yng Ngwynedd yn gallu mwynhau byw a gweithio mewn amgylchedd o safon drwy gydgyfrannu adnoddau amrywiaeth o grwpiau a phartneriaid. Mae’r rhaglen waith wedi cael ei llunio a chytuno gan Gyngor Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cadwch Gymru’n Daclus a chynghorau tref neu gymunedol.

Rhoddodd Cyngor Gwynedd hefyd grant Trefi Taclus i rai o’r ardaloedd hyn, er mwyn helpu'r gymuned leol i ymgymryd â rhai o brosiectau gwella eu hunain.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 22/03/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]